Jump to content
Home

News

Medarbejderne er nøglen i virksomheders digitale omstilling

Published online: 11.05.2022

Ansatte skal lære at forstå og udnytte digitale data, hvis implementeringen af ny teknologi skal lykkes. Det viser et forskningsprojekt, som forskere fra AAU har lavet i samarbejde med vinduesproducenten VELUX.

Af Torben Haugaard Jensen, kommunikationsmedarbejder, AAU Business School

Nye digitale teknologier som f.eks. kunstig intelligens og maskinlæring er afgørende, hvis produktionsvirksomheder vil fastholde deres vækst og konkurrenceevne. Kundernes behov ændrer sig, og virksomhederne skal hurtigt og effektivt kunne omstille sig til at levere nye produkter og services. Integration af den digitale verden i den fysiske produktion – kaldet industri 4.0 – er derfor på alles læber i erhvervslivet. 

Industri 4.0 er drevet af ideen om, at mennesker laver fejl og skal erstattes af teknologien. Så hvorfor ikke bare lade f.eks. robotter udføre arbejdet i et produktionsapparat uden indblanding fra de ansatte? Det er der ifølge Henrik Saabye, Erhvervs-ph.d. ved VELUX, Thomas Borup Kristensen, professor på Aalborg University Business School og Brian Vejrum Wæhrens, Professor ved Center for Industriel Produktion gode grunde til at lade være med.

- Vores forskning viser, at implementeringen af en ny teknologi højst sandsynligt vil fejle, hvis ikke virksomheden har et medarbejderfokus. De ansatte skal forstå, hvordan teknologien kan understøtte dem i at deres arbejde, og de skal føle, at de har kompetencerne til at benytte eller samarbejde med teknologien, forklarer Thomas Borup Kristensen.

Samarbejde med VELUX

Thomas Borup Kristensens forskningsresultater er bl.a. baseret på et samarbejde med VELUX Danmark A/S, som producerer og sælger vinduer. VELUX har netop erfaret, at det ikke var nok bare at tage digitale dataopsamlingsteknologier i brug; ifølge fabrikschef Kristian Justesen har samarbejdet med AAU Business School åbnet virksomhedens øjne for, hvor vigtig det er at fokusere på medarbejderne i selve implementeringen af 4.0-industrierne

- Vi har iværksat en række læringsforløb for at klæde de ansatte på til at arbejde med teknologierne. Først er vi i ledelsen blevet trænet i at forstå og tage de nye teknologier i brug. Herefter er vi på et aktionslæringsforløb blevet trænet i at coache medarbejderne i at løse problemer. Derefter er medarbejderne blevet trænet i at bruge og udnytte Internet-of Things-teknologierne på deres egne produktionslinjer. Alt i alt har vi stadig meget at lære, men vi er godt på vej, fortæller fabrikschef Kristian Justesen.

Lær medarbejderne at lære

Hvis en produktionsvirksomhed vil udnytte industri 4.0-teknologierne succesfuldt, må medarbejderne lære teknologierne at kende, mener Thomas Borup Kristensen. Det kræver blandt andet, at virksomhedens ledere etablerer et læringsmiljø, hvor medarbejderne selv lærer at identificere de problemer, som skal løses, og derefter udfører systematisk problemløsning. Redskabet til at skabe dette miljø er principper fra aktionslæring og lean. Ledelsen skal ikke nødvendigvis løse hverdagens udfordringer; de ansatte skal også klædes på og have et mandat. På den måde kan virksomheden konstant udvikle sig og være på forkant med ændringerne på markedet.

- Virksomheder kan med fordel fokusere på, hvordan teknologien kan understøtte medarbejderne i at løse hverdagens problemer og udfordringer som f.eks. maskinnedbrud. Digitale teknologier kan hjælpe medarbejderne med hurtigt at analysere sig frem til, hvilke problemer der bør løses først, samt hurtigt se effekten af de eksperimenter, som er blevet iværksat, forklarer Thomas Borup Kristensen.    

Kontakt

Thomas Borup Kristensen, Aalborg University Business School, tlf.: 5190 7360, e-mail: borup@business.aau.dk

Henrik Saabye, Erhvervs-ph.d. og Lean manager, VELUX, tlf.: 5215 9273, e-mail: henrik.saabye@velux.com

Torben Haugaard Jensen, kommunikationsmedarbejder, Aalborg University Business School, tlf.: 9940 3072, e-mail: thj@business.aau.dk