Jump to content
HomeAbout

Aalborg University Business School

Information security

Aalborg University Business School (AAUBS) and the Department of Law at Aalborg University (AAU) cooperate on matters related to GDPR / Aalborg University Business School og Juridisk Institut på Aalborg Universitet (AAU) samarbejder om sager relateret til GDPR.

Aalborg University Business School

Information security

Aalborg University Business School (AAUBS) and the Department of Law at Aalborg University (AAU) cooperate on matters related to GDPR / Aalborg University Business School og Juridisk Institut på Aalborg Universitet (AAU) samarbejder om sager relateret til GDPR.

Danish version below

On May 25, 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) was implemented. The purpose of the GDPR is to protect the freedoms of all EU citizens by handling their personal information properly. Consistent processing of personal data must also ensure and facilitate the free exchange of information.

Therefore, all employees and students at AAU will have to adjust a number of workflows in the handling of data on for example students, employees and participants in research projects.

Personal data is any kind of information that can identify a person.

You can inform yourself about the GPDR at any time on AAU's information security pages:

If you have any questions about GDPR, please feel free to contact your department's GDPR key employee:

Morten Lykke Olesen

Danish version

D. 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft. Formålet er at beskytte alle EU-borgeres frihedsrettigheder ved bl.a. at håndtere deres personlige oplysninger forsvarligt. En mere ensartet behandling af persondata skal også sikre og lette den frie udveksling af oplysninger.

Derfor skal alle medarbejdere og studerende på AAU fremover justere en række arbejdsgange i håndteringen af data på fx studerende, medarbejdere og deltagere i forskningsprojekter. 

Persondata er enhver form for information, som kan identificere en person.

Du kan til enhver tid orienterer dig om GPDR på AAU’s sider for informationssikkerhed:

Hvis du har spørgsmål til GDPR, så er du velkommen til at kontakte dit instituts GDPR-nøglemedarbejder:

Morten Lykke Olesen