Studieråd og Studienævn

Studieråd og studienævn

AAU Executive har som øvrige skoler på AAU et studieråd, der blandt andet forholder sig til skolens overordnede strategiske udvikling.

Samtidig har skolen et studienævn, der rummer MBA- og HD-studierne. Studielederen har den daglige ledelse af uddannelserne, og han støttes af studienævnet i arbejdet med bl.a. kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.

I praksis er der på AAU Executive sammenfald mellem studierådet og studienævnets medlemmer, hvorfor studieråds- og studienævnsmøderne afholdes samtidig. Medlemmerne kan ses nedenfor.

Medlemmer

Seniorrådgiver Lars Krull (formand)

Lektor René Nesgaard Nielsen

Lektor Niels Dechow

Studerende (HDO) Troels Munk 

Studerende (HDO) Louise Teilberg Jensen

Studerende (HD1) Silje Bønnelykke

Studerende (HD1) Louise Johansen 

Studerende (HD1) Karolina Frost

Sekretariatsleder Morten Lykke Olesen (observatør)

Skole- og studienævnssekretær Marlene Mariager Klitgaard (observatør)

Lektor Jens Thøgersen (observatør)

AC-fuldmægtig Ahmad Abed Al-Karim (observatør)

Bemærk: Studienævnets næstformand (studerende) valgte at udtræde i september 2018. Der vælges ny næstformand på det kommende studienævnsmøde d. 27. november 2018.

Referater fra studienævnsmøder

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Mere om skolen

Kontakt

sekretær

Marlene Mariager Klitgaard
Tlf.: 9940 2740
E-mail: mmkl@business.aau.dk


Skoleleder

Lars Krull, leder af AAU Executive, School of Business and Social Sciences

Lars Krull
Tlf.: 9940 2705
E-mail: krull@business.aau.dk