Jump to content
HomeAboutOrganisation

Studienævn og studieråd - MBA og HD

AAU Executive, Aalborg University Business School

AAU Executive har som øvrige skoler på AAU et studieråd, der blandt andet forholder sig til skolens overordnede strategiske udvikling.

Samtidig har skolen et studienævn, der rummer MBA- og HD-studierne. Studielederen har den daglige ledelse af uddannelserne, og han støttes af studienævnet i arbejdet med bl.a. kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.

I praksis er der på AAU Executive sammenfald mellem studierådet og studienævnets medlemmer, hvorfor studieråds- og studienævnsmøderne afholdes samtidig. Medlemmerne kan ses nedenfor.

Kontakt

Studienævnssekretær

Malene Karmisholt
Tlf.: +45 9940 9137
E-mail: malene@evu.aau.dk 

Skoleleder

Lars Krull
Phone: +45 9940 2705
E-mail: krull@business.aau.dk