AAU logo

Department of Business and Management

Paul Klumpes

Paul Klumpes

Paul Klumpes er lektor i regnskab ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet og forsker i revision, finansiel rapportering og virksomhedsøkonomisk regulering.

Last modified: 24.09.2019

Paul er tilknyttet instituttets forskningsgruppe for revision, regnskab, rådgivning (RRR-gruppen), som fokuserer på emneområder af betydning for betjening af en erhvervsvirksomhed eller en offentlig myndighed med rådgivning, regnskab, revision, økonomistyring mv.

Fokus på impact

For Paul er den samfundsmæssige nytte og relevans af hans forskning vigtig; hans forskningsresultater skal kunne bruges i praksis. Et af de mest interessante resultater blev offentliggjort i Journal of Business i 2004 og handler om performancebenchmarking af detailprodukter, som tilbydes af britiske finansielle tjenesteudbydere. Forskningsresultatet bevirkede, at Financial Services Authority, som tidligere var ansvarlig for reguleringen af ​​finansservicesektoren i Storbritannien, ændrede sine regler for god skik inden for britisk finansiel formidlerrådgivning.

”Jeg er interesseret i at generere revision og regnskabsundersøgelse af topkvalitet, der skaber resultater til praktisk fordel for både erhvervslivet og fremtidige generationer”

- Paul Klumpes


Rådgivning og kursusvirksomhed

Paul har stor erfaring som rådgiver og kursusholder inden for sit forskningsfelt. Han er bestyrelsesmedlem i det akademiske råd for GLG Consulting; en platform for professionel læring, som forbinder forretningsfolk, der ønsker at løse specifikke problemer, med eksperter, som kan løse problemerne. Her rådgiver Paul investeringsselskaber i tekniske regnskabsspørgsmål. Fornylig har han bl.a. leveret en rapport til et Big Four-revisionsfirma om M&A-tendenser, dvs. fusioner og overtagelser, i den globale forsikringssektor.

Han har også udviklet benchmarking-systemer til at måle og overvåge performance og resultaterne hos investerings- og hedgefonde; systemer, som i dag benyttes af konsulentfirmaer i London. Desuden har han rådgivet et Singapore-baseret SMV-teknologifirma med speciale i levering af datastyringskontrolsystemer. Derudover er han blevet benyttet som specialist i en sag vedrørende en britisk aktionærforenings økonomiske tab i en større bank, hvor han rådgav om, hvorledes foreningen kunne få dækket sine tab.

Paul har også leveret professionelle lederuddannelseskurser med fokus på aktuelle emner som risikorapportering i forbindelse med klimaændringer, design af bæredygtige compliance-systemer og aktuelle regnskabs- og revisionsudviklinger, der påvirker udbydere af finansielle tjenester.

Aktuelle projekter

I øjeblikket samarbejde Paul med kolleger fra Grækenland og Marokko om sponsorerede forskningsprojekter vedrørende:

  • udvikling af en ny tilgang til at estimere kapitalomkostningerne, som mere eksplicit tager højde for virkningen af klimaændringer på beslutninger om tildeling af virksomhedernes ressourcer.
  • relevansen ved de frie pengestrømme ved evaluering af kreditværdigheden hos amerikanske virksomheder
  • effekten ved alternative reguleringsrammer, som bruges til at håndhæve god skik i revisionsbranchen og revisors uafhængighed i forskellige lande.

Fakta om Paul

Paul Klumpes stammer oprindeligt fra Holland, er 58 år gammel og bor i øjeblikket i Aalborg. Han tiltrådte stillingen som lektor på Aalborg Universitet i september 2019. Tidligere har han bestridt professorstillinger ved Abu Dhabi University, Nottingham Trent University, Imperial College London, Nottingham University og EDHEC Business School.

Han har en bachelor-, kandidat- og ph.d.-grad i regnskab samt en bachelor- og kandidatgrad i jura. Paul er endvidere Fellow ved den australske sammenslutning Certified Practising Accountants (CPA) og Honorary Fellow ved UK Institute and Faculty of Actuaries.

Yderligere information

Paul Klumpes
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 7112
E-mail: pjmk@business.aau.dk

More researcher portraits