AAU logo

Department of Business and Management

Mogens Ove Madsen

Mogens Ove Madsen

Mogens Ove Madsen er lektor i samfundsøkonomi ved Institut for Økonomi og Ledelse og tilknyttet forskningsgruppen MaMTEP (Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy). Han forsker i økonomi og videnskabsteori og fejrer i år 40-års jubilæum i Statens tjeneste.

Last modified: 17.09.2018

Tidsbegreber i økonomisk tænkning

I sin forskning beskæftiger Mogens sig meget med tidsbegreber i økonomisk tænkning. Gennem sin karriere har han brugt en del tid på at studere, hvilke konsekvenser det har, når der bruges forskellige tidsbegreber inden for økonomiske tænkning. Der kan her være tale om et valg mellem såkaldt logisk, mekanisk og historisk tid. Valget har helt afgørende konsekvenser for, hvilke analytiske resultater man er i stand til at komme frem til. Hvis en forsker eksempelvis arbejder i logisk tid, er der større distance til at forstå forhold i virkeligheden, end hvis vedkommende arbejdede inden for historisk tid. Ikke desto mindre laves der mange økonomiske analyser med logisk tid som udgangspunkt.


ØMU, den offentlige sektors økonomi m.m.

Mogens beskæftiger sig desuden med Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), landbrugsøkonomi, den offentlige sektors økonomi og universitetspolitik; emner, som han ofte skriver om. Interessen skyldes også hans arbejde på AAU’s bachelor- og kandidatuddannelse i Økonomi, som organisatorisk hører hjemme under Studienævn for Økonomi, hvor Mogens er studienævnsformand.

Den Økonomiske og Monetære Union er i Mogens’ optik interessant, fordi den sætter grænser for, hvorledes der kan føres økonomisk politik i Danmark. Landbruget har sin helt særlige måde at fungere på økonomisk og påkalder sig interesse, fordi erhvervet stadig spiller en vis rolle i Nordjylland. Den offentlige sektor har i de seneste årtier været udsat for en række reformer, som gør det interessant at følge med i, hvilke konsekvenser det får for den måde, den offentlige sektor fungerer på. Her er universitetspolitik for Mogens et interessant og nærliggende emne, hvor der også er lavet om på ledelsesformer, og hvor en del uddannelser efterhånden har så lavt et taxameter, at en del af forskningen må betale for undervisningen.


Forudså økonomisk krise

Inden for økonomiforskningen er Mogens bl.a. optaget af den britiske økonom Wynne Godley, som i begyndelsen af 00’erne på baggrund af sit teoretisk fundament insisterede på, at en økonomisk krise var under opsejling i USA. Godley havde i adskillige år arbejdet med såkaldte Stock-Flow-konsistente-modeller (SFC-modeller), som hovedsageligt anvendes af økonomer inden for den Post-Keynesianske makroøkonomiske skole. Det gjorde ham i stand til at forudse krisen.

Godley's vurdering var en del af et sæt offentlige forudsigelser, som ikke kun viste sig at være korrekte efterfølgende, men som også rimeligt konkret beskrev mekanismen og timingen af ​​kreditkrisen i boligsektoren og denne spekulative aktivitets kriseskabende konsekvenser. Godley er Mogens’ bedste eksempel på, at nogen så krisen komme.

”Der er brug for en solid mængde udviklingsarbejde, hvis impact-begrebet skal få betydning for den enkelte forskers formidlingsaktiviteter.”

- Mogens Ove MadsenImpact vanskelig at spore

Vigtigheden af samfundsmæssig nytte og relevans fylder meget i forskningsdebatten i dag. Mogens mener, at den samfundsmæssige impact af hans forskning bedst nås, når journalister ringer og stiller spørgsmål til de emner, han beskæftiger sig med. Svarene kan nemlig have betydning for den offentlige debat og i sidste ende for de politiske beslutninger. Dog er det selv sagt svært at følge udsagnene til ende og dokumentere en direkte effekt. Blandt andet af denne grund anfægter Mogens begrebet impact, som han umiddelbart finder det problematisk at forstå og arbejde med. Der er brug for en solid mængde udviklingsarbejde, hvis impact-begrebet skal få betydning for den enkelte forskers formidlingsaktiviteter, påpeger han.


Aktuelle projekter

Aktuelt har Mogens netop udgivet en artikel, der beskæftiger sig med den britiske økonom John R. Hicks’ økonomiteoretiske livsprojekt, hvor han ændrede syn på tidsbegrebet i økonomi. Artiklen indgår i bogen Money, Method and Contemporary Post-Keynesian Economics. Derudover har han lige skrevet to artikler om problembaseret læring (PBL) i økonomistudiet sammen med sin kollega, professor Finn Olesen. og sammen kollegerne i MaMTEP er han i færd med at udvikle Stock-Flow-konsistente-modeller for dansk økonomi.


Fakta om Mogens

Mogens er gift med dompræst Hanne Dahl, som han har datteren Gaia på snart 10 år med. Hanne har også Astrid, som studerer teologi i Århus, og Johannes, der starter på historiestudiet i Aalborg til september.

Foruden MaMTEP er Mogens medlem af forskningsgruppen CARMA (Centre For Labour Market Research) på Institut for Statskundskab på AAU samt den internationale forskningsgruppe Post Keynesian Economics Study Group. Han underviser primært på AAU’s økonomiuddannelse, men også på masteruddannelserne Master of Public Administration (MPA), Master of Public Governance (MPG) og Master i udsatte børn og unge.

Som formand for Undervisning- og forskningsudvalget i DJØF 1987-90 og 1999-2011 har Mogens bl.a. været med til at sikre, at ansatte på universitets- og forskningsområdet får tillæg, at ph.d.-studerende er kommet på AC's lønskala, samt at MSO-professorstillingen er blevet igangsat. Mogens er også regionsmedlem og medlem af UCN’s bestyrelse.

De seneste år har Mogens arbejdet på at øge tilgangen til AAU’s økonomiuddannelse, som har den laveste arbejdsløshedsprocent på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ikke mindst ved hjælp af de sociale medier er det lykkedes at få flere potentielle studerende i tale, og for første gang nogen sinde begynder over 50 studerende på bacheloruddannelsen i september 2018.


Yderligere information

Mogens Ove Madsen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk

More researcher portraits