AAU logo

Department of Business and Management

John Kuada

John Kuada

John Kuada er professor i erhvervsøkonomi ved Institut for Økonomi og Ledelse. Han er tilknyttet International Business Center (IBC) og forsker inden for spændingsfeltet mellem erhvervsøkonomi og fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande, særligt Afrika.

Last modified: 17.04.2018

Virksomheder bidrager til økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse

Det afrikanske kontinent udgør næsten en fjerdedel af verdens landareal og har en syvendedel af jordens befolkning. En stor del af disse mennesker befinder sig dog i dyb fattigdom. Afrikas økonomiske udvikling og fattigdomsbekæmpelse har ifølge John Kuada i mange været genstand for makroøkonomisk forskning, mens virksomheders bidrag ikke er tilstrækkeligt behandlet i den eksisterende litteratur. Dette faktum har optaget ham i en stor del af hans akademiske liv: I 1981 skrev han ph.d.-afhandling på Copenhagen Business School med fokus på teknologi og landbrugsudvikling i Afrika, og i 2016 forsvarede han sin doktordisputats på Aalborg Universitet, som behandler virksomheders rolle i Afrikas økonomiske vækst og udvikling. Derudover har han bidraget til opbygning af forskningskapacitet på University of Ghana gennem 20 års forskningsrelationer med kollegaer og ph.d.-studerende i landet.
 

"Udvikling af den menneskelige kapacitet i et samfund danner grundlag for kreativitet, iværksætteri samt udvikling af den private sektor."

- John Kuada


Styrk det enkelte individ

Hovedtesen i John Kuadas doktordisputats er, at private virksomheder kan bidrage til at mindske fattigdom, fordi de styrker det enkelte individs evne til at drage omsorg for sig selv og sin familie. Desuden giver de skatteindtægter til staten, som er nødvendige for sociale investeringer i Afrika. John er af den opfattelse, at udvikling af den menneskelige kapacitet i et samfund danner grundlag for kreativitet, iværksætteri samt udvikling af den private sektor. Hvis et land har et velfungerende civilsamfund og en udviklingsfremmende kultur, fremsynet lederskab og institutioner, kan det udvikle dets ”menneskelige kapacitet” og altså dermed danne grundlag for vedvarende økonomisk udvikling og løsninger på fattigdomsproblemer. Tidligere empiriske undersøgelser understøtter ifølge John holdbarheden af denne argumentation og dens teoretiske fundament.


Disputats bredt accepteret

Hovedargumenterne og modellerne i Johns disputats har vundet bred accept blandt forskere: I 2015 blev den således udgivet som bog hos Palgrave Macmillan, og i 2017 blev den nomineret til Stein Rokkan Prize. Disputatsen har også bidraget med retningslinjer for policy og strategier for virksomheders udvikling i Ghana gennem Danida-projekter. Den bidrager ydermere til fattigdomsbekæmpelsesdebatten ved at fremhæve den menneskelige side af de økonomiske aktiviteter (under betegnelsen soft economics) som en ny teoretisk platform for forståelsen af ​​økonomisk vækst og udvikling.


Flere undersøgelser af afrikanske lande på vej

I de kommende år har John planer om at foretage empiriske undersøgelser i en række afrikanske lande. Undersøgelserne skal fastlægge betingelser for etablering af små og mellemstore virksomheder i landene og føre til vækstskabende strategier i afrikanske virksomheder, herunder marketingstrategier. Han vil desuden klarlægge, hvilke ledelsesformer der kan skabe motivation og jobtilfredshed blandt medarbejdere, samt de institutionelle forudsætninger for virksomheders udvikling. Resultaterne forventer han at publicere i artikler og bøger. Tre konkrete bøger med titlerne ”Marketing Management - An African Perspective”, ”Strategic Human Resource Management - An African Focus” og “Management Practices in Ghana - A Cultural Perspective” er allerede undervejs; bøger, som John håber vil blive brugt som lærebøger på afrikanske universiteter.


Fakta om John

John Kuada er 66 år gammel, kommer oprindelig fra Ghana og har været ansat på Aalborg Universitet i 28 år, gennem hele perioden med tilknytning til International Business Center. Han har været med til at grundlægge det engelsksprogede HA-studium, Economics and Business Administration, og været koordinator for kandidatretningerne International Business Economics og International Marketing i sammenlagt 16 år. Derudover har han undervist på Copenhagen Business School og Roskilde Universitet i 1980’erne.


Yderligere information

John Kuada
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8432
E-mail: kuada@business.aau.dk

More researcher portraits