AAU logo

Department of Business and Management

Christian Richter Østergaard

Christian Richter Østergaard

Christian er professor i innovation og regional industriel dynamik ved Institut for Økonomi og Ledelse. Han er en aktiv del af IKE- og IMPAKT-forskningsgrupperne, og hans forskningsfelt er innovationsstudier.

Last modified: 31.01.2018

Innovation og regional industriel dynamik

Christians forskning inden for innovationsstudier kan mere specifikt opdeles i innovation og regional industriel dynamik, som er to separate, men også overlappende områder. Fællesnævneren er skabelse, anvendelse og spredning af viden.

Forskningen i innovation handler om, hvorfor nogle virksomheder er mere innovative end andre, og hvad samarbejde og virksomhedsrelationer betyder for innovation. Christian er optaget af, hvilke generelle faktorer og mekanismer der betyder noget for virksomheders innovationsevne, og leder derfor ofte efter mønstre blandt tusindvis af virksomheder inden for forskellige brancher og størrelser.

Regional industriel dynamik handler om at forstå udviklingen af industrier. Christian har tidligere forsket i, hvorfor klynger af virksomheder, som laver det samme, nogle gange ligger koncentreret i samme geografiske område. Sammen med kollegaen Jacob Rubæk Holm har han også brugt en del tid på at forske i, hvordan industrier reagerer på kriser, og hvad der sker med medarbejdernes viden, når virksomheder lukker ned.
 

”Min forskning skal skabe mere viden om, hvad virksomheder kan gøre for at blive mere innovative, samt skabe en større forståelse for det, der kaldes regional industriel dynamik.”

- Christian Richter Østergaard


I øjeblikket deltager Christian bl.a. i tre store eksternt finansierede projekter om hhv. universiteters rolle i regional udvikling og innovation, reducering af lastbilers tomkørsel og skabelse af grøn vækst regionalt.


Universiteters rolle i regional udvikling og innovation

Ifølge Christian viser tidligere forskning, at virksomheder, der samarbejder med universiteter om innovation, ofte opnår en lang række fordele, i forhold til dem som ikke gør. Sammen med kollegaen Ina Drejer forsøger han at afdække, hvad der karakteriserer virksomheder, som samarbejder med universiteterne i Danmark, for at finde ud af, hvad man kan gøre for øge antallet af disse samarbejder. En af de ting, de har fundet frem til, er – foruden en betydning af geografisk tæthed - en stærk alumne-effekt i valget af samarbejdsuniversitet. Virksomheder med AAU-dimittender samarbejder med andre ord oftere med AAU end andre universiteter, og virksomheder med DTU-dimittender oftere med DTU end andre universiteter.


Tomkørsel og grøn innovation

For at få mere viden om samarbejde mellem virksomheder og universiteter om innovation har Christian været med til at søge støtte hos Innovationsfonden og fået et projekt finansieret. Projektet handler om at reducere lastbilers tomkørsel for logistikvirksomheder i Danmark til gavn for virksomhederne, andre trafikanter og miljøet. For Christian er det et meget anderledes projekt, som er mere rettet mod udvikling i specifikke virksomheder, end han er vant til. Han er dog glad for at være med i et udviklingsprojekt, som gerne skal føre til innovation.

Desuden arbejder han på et nordisk projekt sammen med Jacob Rubæk Holm, hvor de undersøger, hvorfor nogle regioner har flere virksomheder, der laver grønne innovationer og udtager patenter på grønne teknologier, end andre. I projektet sammenligner de også Danmark med de andre nordiske lande.


Samfundsmæssig nytte og relevans - på sigt

Forskere oplever et stadigt større fokus på dokumentation af den samfundsmæssige nytte og relevans af deres arbejde. Christian mener, at det tit er svært at måle direkte ”societal impact” af forskning inden for sit felt; effekten er ofte først tydelig på sigt.

Et eksempel herpå er hans forskning i mangfoldighed og innovation, hvor han undersøgte, om mangfoldighed blandt medarbejdere i virksomheder i forhold til uddannelse, køn, alder og etnicitet har betydning for virksomhedernes innovation. Resultaterne er nu nævnt i nogle af de nye internationale lærebøger i innovationsledelse. Mange kommer derfor til at læse, at medarbejdermangfoldighed kan være med til at gøre virksomheder mere innovative. Christians forskning har samtidig skabt en masse anden forskning i mangfoldighed både inden for innovationsstudier og andre fagfelter.

Christian håber også, at hans forskning i forbindelse med de tre store igangværende projekter vil blive brugt og komme omverdenen til gavn. I tråd hermed opsummerer han det overordnede sigte med sin forskning således:

- Min forskning skal skabe mere viden om, hvad virksomheder kan gøre for at blive mere innovative, samt skabe en større forståelse for det, der kaldes regional industriel dynamik.


Fakta om Christian

Christian er 41 år gammel, bor i et dejligt 70’er-parcelhus i Hasseris, er gift og har to børn på hhv. fem og otte år.

Han har været ansat på Institut for Økonomi og Ledelse i 17 år og underviser på følgende uddannelser: Økonomi, Erhvervsøkonomi-overbygningen Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics (MIKE-B), Matematik-økonomi og Master of Business Administration (MBA)-uddannelsen. Derudover er han leder af de erhvervs- og innovationsøkonomiske ph.d.-uddannelser.


Yderligere information

Christian Richter Østergaard
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8266
E-mail: cro@business.aau.dk

More researcher portraits