AAU logo

Department of Business and Management

Christian Byrge

Christian Byrge

Christian Byrge er lektor i kreativitet ved Institut for Økonomi og Ledelse. Han er tilknyttet forskningsgrupperne Business Design Center (IBC) og Organizational Renewal and Creativity Applied (ORCA) og forsker i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling og kreativitet.

Last modified: 16.08.2018

Kreativitet for individer, organisationer og samfund

I sin forskning har Christian særligt fokus på udvikling af kreative færdigheder. Han arbejder oftest ud fra et fokus på kreativitet, der relaterer sig til enten faglig nytænkning eller innovative processer. Ifølge ham er kreativitet blandt andet evnen til at producere originale, værdifulde ideer, at have let ved at skifte perspektiv på problemer og situationer, at kunne videreudvikle ideer uafhængigt af kausalitet og logik, samt at kunne forstille sig fremtidsscenarier for et produkt, et marked eller en organisation. Hans arbejde med kreativitet har et særligt fokus på organisationer og individer med ambitioner om at udfordre eksisterende ideer, herunder at producere nye, originale ideer og få andre med på disse.

I Christians optik er kreativitet også en central komponent i demokratiseringen af organisationer og samfundet: Kreative mennesker udfordrer centralisering af magt og midler i samfundet, på samme måde som entreprenører skaber dynamik i et marked. Han fremhæver i denne sammenhæng, at der er mange overlap mellem de kreative og entreprenørerne, både hvad angår personlighedstræk, processer og motivation.
 

”Bevidst træning af kreative færdigheder kan lede til processer med flere originale, værdifulde ideer.”

- Christian ByrgeFra proces til træning af kreativitet

Hvordan udvikler man de evner, der skal til for at tænke mere visionært og udvikle originale perspektiver på en problemstilling? Hvilken rolle spiller træning i denne udvikling? Og hvordan påvirker en sådan træning brugerne, deres arbejde, deres beslutninger og deres samarbejde med andre? Disse spørgsmål er Christian særligt optaget af i sit arbejde med kreativitet.

I 2006-7 indledte han et samarbejde med lektor Søren Hansen om en række eksperimenter. Hensigten var at udvikle originale, værdifulde ideer i tværfaglige teams i samarbejder mellem AAU, virksomheder og offentlige organisationer. De tog enten udgangspunkt i problemer i virksomhederne og de offentlige organisationer eller i et patent for at finde nye, interessante perspektiver, løsninger og kommercielle muligheder.

De to opdagede blandt andet, at bevidst træning af kreative færdigheder kan lede til processer med flere originale, værdifulde ideer, selvom træningstiden blev taget fra procestiden. Efterfølgende udviklede de konceptet Den Kreative Platform, som blev særligt populært i uddannelsessektoren og til en vis grad også i erhvervslivet. Selvom den indeholder træning, er Den Kreative Platform mest af alt en pædagogik og en procesmetode, som efterfølgende også er blevet brugt mange andre steder på AAU, herunder WOFIE og Solution Camp.


Fokus på det kreative menneske

I 2010-11 blev Christian inviteret til at designe et modul til en master i det danske forsvar. Modulet kom til at hedde Kreativitet på kommando. Samtidig udviklede han til ansatte i borgmesterens forvaltning i Odense et ”fitnesscenter for kreativitet”. Begge organisationer udtrykte klart, at de ikke ønskede en procesmetode eller teknikker, men derimod en teori og en praksis til at blive mere kreative mennesker.

I den forbindelse opdagede Christian en spændende gren af kreativitetsforskningen, som beskæftigede sig med træning af kreativitet med det ene formål at gøre mennesket mere kreativt. Han mærkede med det samme, at dette var noget helt særligt, og derfor har træning af kreativitet fyldt meget sidenhen i både hans projekter, undervisning og forskning.

Eksempelvis samarbejder han og kollegerne i Business Design Center i øjeblikket med Dansk Industri om udvikling af kreative og innovative kompetencer hos ledere.


Creative Genius og andre uddannelsesprojekter

Overbevist om, at kreativitet kan udvikles gennem bevidst øvelse, har Christian gennem årene været involveret i flere uddannelsesprojekter. I samarbejde med Søren Hansen har han udviklet det tværfaglige Creative Genius-semester; et kursus, som sidenhen har haft optag fra 36 forskellige studieretninger fra alle AAU’s fakulteter, samt søsteruddannelsen Creative Genius for professionelle; en efter-videreuddannelse på deltid.

Sammen med lektor Frederik Hertel har han desuden spillet en hovedrolle i udviklingen af en ny bacheloruddannelse i Creativity and Business Innovations, som i dag udbydes i flere europæiske lande. Og for tiden leger han sammen med kollegerne i Business Design Center med ideen om at udvikle en ny master i Visionær Ledelse, hvor kreativitet og forretningsdesign tænkes at kunne bidrage til en væsentlig del af curriculum for det ‘visionære’.


Undersøgelser af kreativitetstræning

Christian har gennemført en lang række undersøgelser af kreativitetstræning med både studerende og professionelle. I år har han blandt andet i samarbejde med School of Management på Chinese Academy of Sciences og Complutense Universitet i Madrid opsamlet data om deltagers emotionelle reaktioner og opmærksomhed ved digital træning af kreativitet. Dataene blev genereret gennem nogle specielle handsker, som deltagerne havde på, mens de trænede.

I løbet af 2018 har han ydermere været involveret i et eksperimentelt studie med 250 brugere af digital kreativitetstræning, som trænede ca. en time dagligt i 14 dage. Dataene fra testene er i skrivende stund ved at blive scoret hos en amerikansk organisation, som har specialiseret sig i evaluering af kreative færdigheder. Christian glæder sig til at komme i gang med analyser af hvordan digital træning af kreativitet adskiller sig fra analog (oftest klassebaseret) træning af kreativitet.


Træning af kreativitet gennem spil

Sammen med ph.d.-studerende Kristian Brøndum Kristiansen – og med støtte fra Erasmus+ - har Christian været en af drivkræfterne bag udviklingen af Academy for Creativity, som kan anvendes af praktikere som et 2-ECTS e-modul til træning af kreativitet på videregående uddannelser. Han har ligeledes udviklet www.idetræning.dk og et kreativitetstræningssystem baseret på spilleplatforme som for eksempel Ludo og Vendespillet i samarbejde med Foden for Entreprenørskab. Især Idetræning er blevet populær i de danske folkeskoler.


Fakta om Christian

Christian Byrge er 37 år gammel, er gift og har 2 små børn. Han har en bachelor i Business Administration fra London South Bank University, en kandidatuddannelse i Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics (MIKE-B) fra Institut for Økonomi og Ledelse, AAU, og en ph.d.-grad med fokus på kreativitet fra Institut for Planlægning, AAU.

Christian underviser i tiden primært på 9. semester-modulerne New Venture Creation og Creative Genius Semester, efter-videreuddannelsen Creative Genius for professionelle samt på kandidatspecialiseringen Innovation Management.


Yderligere information

Christian Byrge
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Mobil: 3155 5575 
E-mail: byrge@business.aau.dk

More researcher portraits