Fag og projektforløb

Fag og projektforløb

Herunder kan du se en oversigt over cand.merc. linjen i økonomistyring.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Videnskabelig metode
(5 ECTS)

Strategisk styring
(10 ECTS)

Managerial Accounting (1)
(5 ECTS)

Ledelsens Informationssystemer
(5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere
(5 ECTS)

Capital Budgeting
(5 ECTS)

Managerial Accounting (2)
(5 ECTS)

Økonomistyring i supply chains
(5 ECTS)

FAGTILKNYTTET
PROJEKT kombineret
med 2 af følgende
VALGFAG:

Managerial Accounting (3)
(5 ECTS)

Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring
(5 ECTS)

Business Models
(5 ECTS)

Økonomistyring i den offentlige sektor
(5 ECTS)

ELLER

3. semester-projekt
(30 ECTS)

NEW VENTURE CREATION
(30 ECTS)

ALTERNATIVT:

Valgfag fra de øvrige
kandidatuddannelser
på AAU, et andet
dansk universitet,
eller et studie-
godkendt udenlands-
ophold (skal i alt
omfatte 30 ECTS)

Kandidatafhandling

=

Speciale

Projektarbejde
(5 ECTS)
Projektarbejde
(10 ECTS)
Fagtilknyttet projektarbejde
(20 ECTS)
 
I alt 30 ECTS I alt 30 ECTS I alt 30 ECTS I alt 30 ECTS

 

For uddybende beskrivelser af fagsammensætningen i cand.merc. linjen i økonomistyring: se fanerne for de respektive semestre øverst.

Eksamensformerne er af vekslende karakter på studiet. Dog er der en overvægt af projektbaserede eksamener.

Læs vores notat om den projektbaserede eksamensform.

Contact Mac

You are always very welcome to contact us, if you have got some questions.
 

Research secretary

Vibeke Jørgensen
Phone: 45 9940 8593
Mail: vj@business.aau.dk