Om Center for Regional Udvikling (CRU)

Om Center for Regional Udvikling (CRU)

Mission og vision

Mission

Center for Regional Udviklings mission er, med udgangspunkt i det eksisterende og fremtidige behov for øget viden om regional udvikling at understøtte forskningen og formidle de nyeste forskningsresultater til relevante eksterne aktører - eksempelvis indenfor det offentlige og private erhvervsfremmesystem.

CRU opererer i spændingsfeltet mellem den akademiske verden og den praktiske verden med hensyn til regional udvikling og visionen er at udnytte de synergier, der måtte være i spændingsfeltet samt skubbe til udviklingen af ny viden på begge sider.

Vision

For at indfri missionen vil CRU formidle forskningsresultater gennem formidlingskanaler om seminarer og konferencer. Med udgangspunkt i disse iværksættes supplerende forskning til understøttelse og kvalificering af arrangementerne.

CRU bliver således en synlig og vigtig aktør i udviklingen af viden om den nye region Nordjylland.

 

Organisation

Lektor Jesper Lindgaard Christensen fra Institut for Økonomi og Ledelse er koordinator for CRU.
Sekretariatet består af Dorte Baymler og Jeanette Hvarregaard.

Der er ikke tilknyttet en faglig ”stab” til CRU. CRU består af forskere og forskningsmiljøer rundt om på hele universitetet.

Der er etableret en styregruppe for CRU med deltagelse af relevante forskningsmiljøer på AAU, ligesom der er fem eksterne medlemmer. Styregruppen består af:

  • Lektor Jesper Lindgaard Christensen, AAU
  • Prof. Henrik Halkier, AAU
  • Lektor Carsten Jahn, AAU
  • Lektor Allan Næs Gjerding, AAU
  • Henning Christensen, Sektorchef for Regional Udvikling, Vækstforums Sekretariat
  • Henrik Christensen, Sekretariatschef, Beskæftigelsesrådet Nordjylland
  • Henrik Kruuse, Vicekommunaldirektør, Vesthimmerlands Kommune (udpeget af KKR)
  • Per Flemming Larsen, Kommunaldirektør, Morsø Kommune (udpeget af KKR)
     
mere om Cru

Kontakt

Dorte Baymler · Kontorfuldmægtig

Telefon: 9940 8235
E-mail: db@business.aau.dk

Jesper Lindgaard Christensen · Lektor

Telefon: 9940 8261
E-mail: jlc@business.aau.dk

Slutevaluering af CRU

Slutevalueringen af Center for Regional Udvikling fase II strækker sig fra den 1. februar 2008 til og med den 31. januar 2011.
 

SE PDF AF SLUTEVALUERINGEN