AAU logo

Department of Business and Management

Om Revision, regnskab, rådgivning-gruppen

Forskningsgruppen er etableret i tiden siden begyndelsen af 2012, efter at professor, dr. jur. Erik Werlauff i oktober 2011 tiltrådte som studienævnsformand for Revisorkandidatstudiet.


Forskning og hovedfokus

Revision, regnskab, rådgivning-gruppen (RRR-gruppen) har hovedfokus på de emneområder, der har betydning for betjening af en erhvervs­virksomhed eller en offentlig myndighed med rådgivning, regnskab, revision, økonomistyring mv. Der er et betydeligt fokus på de tjenester, der ydes af en statsautoriseret revisor, men området omfatter også de funktioner, der udføres af en økonomichef, CFO, økonomimedarbejder, controller eller selvstændig konsulent.


Målsætning

Målet for forskningsgruppen er at udgøre et forum for udveksling af viden, erfaringer, metode mv. mellem forskere i alle aldre med henblik på at løfte kvaliteten af den enkeltes forskning og publicering. Forskningen udføres individuelt af forskergruppens medlemmer, ikke af forskergruppen som sådan, men der opfordres til, at forskerne finder fælles projekter, som de kan arbejde med og publicere sammen. 

Der holdes jævnligt forskermøder, hvor hver enkelt forsker i gruppen dels skal fortælle om, hvad han eller hun forsker i lige nu, samt berette om en faglig nyhed (en “faglig sveske”) inden for sine kerneområder. Den herpå følgende diskussion og eventuelle kritik er af betydelig værdi for den enkeltes forskning.

Nogle forskere er tilfredse med publicering i Danmark og på dansk. Andre har potentialet til at publicere internationalt, og forskergruppen vil i disse tilfælde gøre, hvad den kan, for at facilitere international publicering. 

Endelig er det forskergruppens mål at oparbejde og vedligeholde et netværk med kontakt til forskere i Danmark og udlandet, og gruppen hjælper unge forskere med et sådant netværk.


Undervisningstilknytning

Forskningsgruppen har tilknytning til alle de fag, der undervises i på Re­visorkandidatstudiet, dvs. rådgivning, eksternt regnskab, internt regnsk­ab, revision, skatteret, erhvervsret (selskaber, finansiering og insolvens) økonomistyring, organisation samt en række specialfag (valgfag), som fx ansættelsesret, omstrukturering af virksomheder, generationsskifte, international skatteret, it-revision mv.