Strategibarometer fra AAU styrker erhvervslivets strategiarbejde

Strategibarometer fra AAU styrker erhvervslivets strategiarbejde

Forskere fra Aalborg University Business School har udviklet et værktøj, som kan hjælpe danske virksomheder med at spotte og løse strategiske udfordringer i særligt krisetider.

Coronakrisen har udfordret dansk erhvervsliv økonomisk, og mange virksomheder har måttet revurdere deres forretningsmodel for at forblive konkurrencedygtige. Behovet for en strategi, som kan sikre virksomhedernes udvikling, er derfor blevet større. Men hvordan sikrer en virksomhedsleder denne strategiske udvikling? Forskere fra AAU giver nu erhvervslivet en håndsrækning i strategiarbejdet.

- Strategibarometeret sætter fokus de strategiske ledelsesopgaver, som handler om at sikre en langsigtet og sund strategisk udvikling af organisationen. Barometeret er en undersøgelse, som identificerer en virksomheds strategiske udfordringer og kan anvendes af både offentlige organisationer og private virksomheder, store som små. For erhvervslivet er det et vigtigt redskab i forhold til at bevare konkurrencedygtigheden, forklarer lektor på AAU Business School Ole Friis, som har udviklet værktøjet i samarbejde med adjunkt Louise Brøns Kringelum og lektor Jens Holmgren.

Hele virksomheden skal inddrages 

Strategibarometeret måler på en virksomhed eller organisations strategiarbejde ud fra forskellige strategiske temaer. Først får virksomhedens topledere, mellemledere og medarbejdere en række spørgsmål i et elektronisk spørgeskema. Spørgsmålene drejer sig fx om, hvorvidt virksomhedens strategi er kendt på alle niveauer i organisationen, om toplederne og mellemlederne løbende bruger tid på at diskutere strategien, samt om medarbejderne er involverede i strategiudviklingen. Efterfølgende analyserer Ole Friis og hans kolleger svarene og udarbejder en række anbefalinger.

Netop medarbejderinddragelse adskiller ifølge Ole Friis strategibarometeret fra tidligere undersøgelser af strategiarbejde i danske virksomheder.

- Det er unikt, at vi spørger alle i organisationen. For at en strategi skal kunne implementeres i en virksomhed, skal der arbejdes med både ledelse, eksekvering og organisationskultur. Noget, der har været overset i de fleste strategiundersøgelser, er medarbejderne og deres betydning for implementeringen af strategierne. Vi har derfor spurgt såvel topledere som mellemledere og medarbejdere, så vi kan sammenligne svarene på tværs af de forskellige niveauer i en organisation, forklarer Ole Friis.

Coronakrisen har øget behovet

Foreløbigt har Port of Aalborg, Aalborg Handelsskole og Hanstholm Køkken gjort brug af strategibarometeret. Medejer og administrerende direktør ved Hanstholm Køkken Carsten Andersen glæder sig over at være blandt de første deltagere i undersøgelsen.

- Strategibarometeret er et godt værktøj, som har hjulpet os med at klarlægge de strategiske udfordringer, vi har stået over for under coronapandemien. Nogle af udfordringerne var vi bekendte med, men det har været godt at få dem bekræftet fra flere vinkler. Især det, at der er blevet spurgt bredt i hele virksomheden, har givet nye impulser i vores strategiske arbejde og udfordret vores mentale modeller, fortæller Carsten Andersen.

Fakta

Strategibarometeret blev søsat i efteråret 2020 i Nordjylland, men tanken er at udbrede undersøgelsen til hele landet i den kommende tid.

Læs mere om forskningen bag strategibarometeret i artiklen ”A Strategy Model for Management: Better Performance through Improved Strategy Work”, som er tilgængelig via Aalborg Universitets forskningsportal.

Kontakt

Ole Friis, lektor, Aalborg University Business School, tlf.: 9940 3081, e-mail: ole@business.aau.dk
Louise Brøns Kringelum, adjunkt, Aalborg University Business School, tlf.: 9940 2757, e-mail: kringelum@business.aau.dk                        

 

More news

See the list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220