AAU logo

Department of Business and Management

Snak dansk-cafeer for internationale studerende

Snak dansk-cafeer for internationale studerende

Institut for Økonomi og Ledelse har gennem to år afholdt danskkurser for internationale studerende og følger nu op med cafeer, hvor de studerende møder repræsentanter for erhvervslivet.

Første Snak dansk-cafe løb af stablen torsdag d. 27. september, hvor Business Development Manager hos softwarevirksomheden Trifork, Peter Sperling gæstede instituttet og fortalte om sin virksomhed på dansk.


Styrkelse af sprog og erhvervsrelationer

Formålet med Snak dansk-cafeerne er at styrke de studerende dansksproglige evner og knytte bånd mellem dem og erhvervslivet i primært Nordjylland. Cafeerne vil foregå hver anden torsdag i måneden, og instituttet vil også fremover invitere en lokal erhvervsleder til at holde oplæg. Efter oplæggene har de studerende mulighed for at stille spørgsmål på dansk og på den måde få indsigt i de konkrete virksomheder.


Tilbud til cand.merc. og cand. oecon.

Snak dansk-cafeerne er primært et tilbud til de internationale studerende på de engelsksprogede cand.merc.-specialiseringer International Business Economics, International Marketing og Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics (MIKE-B) samt oecon.-specialiseringen Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (MIKE-E). Tilbuddet kører frem til jul, hvorefter arrangørerne evaluerer interessen for at fortsætte.


Yderligere information

Virksomhedskoordinator Keld Arenholt Christensen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 2696
E-mail: arenholt@business.aau.dk

More news

See the list