AAU logo
Sabrina Storgaard Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Sabrina Storgaard Sørensen forsvarede sin ph.d.

Stort tillykke til Sabrina Storgaard Sørensen fra Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) på Institut for Økonomi og Ledelse, som forsvarede sin ph.d.-afhandling d. 1. juni.

Titlen på ph.d.-afhandlingen: “Economic Evaluation of a case management intervention for patients with chronic obstructive Pulmonary disease. How can patient heterogeneity be taken into account when evaluating the cost-effectiveness of a complex intervention entailing variation in service provision?”.

Læs resume af ph.d.-afhandlingen.

Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Lektor Kristian Kidholm, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Centre for Innovative Medical Technology, Syddansk Universitet
  • Professor Lars Åke Levin, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelingen för hälso- och sjukvårdsanalys, Lindköping Universitet
  • Professor Martin Bach Jensen (formand), Klinisk Institut, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg Universitet

Efter forsvaret var der reception i Fibigerstræde 11.

Sabrina Storgaard Sørensen i færd med at forsvare sin ph.d.Sabrina i færd med at forsvare sin ph.d. 


Resume af ph.d.-afhandlingen

Et stigende antal ældre bliver hvert år diagnosticeret med kroniske sygdomme grundet de seneste årtiers ændring i befolkningssammensætning, levetid og levevis. Kroniske sygdomme kan have store konsekvenser for patienterne og leder til betydelige økonomiske udfordringer for det danske sundhedsvæsen. I et forsøg på at forhindre eller forsinke forværring af kroniske sygdomme, og dermed bremse forbruget af sundhedsydelser, har der i de seneste år været et politisk fokus på at udvikle og optimere indsatser for patienter med kronisk sygdom. Et eksempel på en sådan strategi er forløbskoordination, hvor kronisk syge patienter tilbydes udvidet individuel støtte vedrørende behandling, rehabilitering og sociale forhold af forløbskoordinatorer.

Gennem de sidste ti år er forløbskoordination forsøgt implementeret i de danske regioner og kommuner trods uklar evidens heraf. På den baggrund blev der i 2012 igangsat et randomiseret kontrolleret studie af kommunalt forankret forløbskoordination til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) med henblik på at evaluere de kliniske effekter og omkostningseffektiviteten af forløbskoordination til denne patientgruppe i det danske sundhedsvæsen.

Det primære formål med dette ph.d. projekt har været at designe det randomiserede kontrollerede studie af forløbskoordination til KOL-patienter, samt at udføre den sundhedsøkonomiske evaluering heraf i henhold til etablerede guidelines på området. I evalueringen undersøgtes det, hvorvidt effekterne, opgjort som kvalitetsjusterede leveår, stod mål med omkostningerne forbundet med at tilbyde forløbskoordination til denne patientgruppe.

Det sekundære formål med dette ph.d.-projekt har været at undersøge, hvorvidt latent klasseanalyse kan anvendes som en alternativ metode til at evaluere patientheterogenitet, når den undersøgte intervention er kompleks. Forløbskoordination kan karakteriseres som en kompleks intervention, da forløbskoordination består af mange interagerende komponenter, der alle kan influere på udfaldet af indsatsen.

Projektet er finansieret 100% af Kronikerenheden, Region Nordjylland.


Yderligere information

Sabrina Storgaard Sørensen 
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 2710 
E-mail: sabrina@business.aau.dk