AAU logo

Business School

Studerende og undervisere fra Institut for Økonomi og Ledelse på AAU mødte Barack Obama

Økonomi og Ledelse mødte Obama

Studerende og undervisere fra Institut for Økonomi og Ledelse deltog den 28. september i Barack Obamas besøg i Musikkens Hus i Aalborg. Læs et par af lektor Kristian Nielsens og adjunkt Jesper Sorts indtryk fra begivenheden.

260 udvalgte studerende og forskere på AAU var inviteret til at overvære den tidligere amerikanske præsident Barack Obamas besøg i Musikkens Hus i Aalborg lørdag den 28. september. Ti studerende og tre undervisere fra Institut for Økonomi og Ledelse deltog, heriblandt lektor i økonomi og entreprenørskab Kristian Nielsen og adjunkt i forretningsmodeller Jesper Sort. Temaet for talen var entreprenør- og lederskab, og Kristian og Jesper hæftede sig særligt ved en række bestemte pointer.

Fokus på motivationen

En af Obamas centrale pointer vedrørte selve motivationen bag entreprenør- og lederskab. Skal man bruge meget tid på markedsanalyse og planlægning for at forudse muligheden, der kan gøre én rig, eller skal man acceptere, at det ikke kan forudses og kaste sig ud i muligheder, man brænder for og tror på?

Kristian Nielsen genkender dette dilemma fra entreprenørskabslitteraturen om virksomhedsopstart.

- Vil du starte egen virksomhed op, fordi du vil være rig? Eller vil du ind i politik, fordi du vil være præsident? I stedet for at tænke sådan er det måske bedre at engagere sig, fordi man har lyst til det, og på en måde, man kan stå inde for, og hvor man gør en forskel for andre - og sammen med andre. Her er Obama inde på noget meget vigtigt, fortæller Kristian Nielsen.  

Prioritér undervisning i entreprenørskab

En anden central pointe i Obamas tale var vigtigheden i at stimulere entreprenør- og lederskab i unge mennesker, fordi de ofte drømmer stort og har ambitioner og nye idéer. Jo tidligere den ældre generation kan uddelegere ansvar og give ejerskab videre, desto bedre ledere og entreprenører kan man skabe i fremtiden. Netop følelsen af ejerskab og indflydelse er vigtig, fordi den yngre generation ofte nærer mistillid til eksisterende institutioner og måder at gøre tingene på.

På AAU er det problemorienterede projektarbejde i grupper centralt for følelsen af ejerskab, påpeger Kristian Nielsen. 

- I projektarbejdet skal de studerende selv identificere et vigtigt problem, argumentere for vigtigheden, reflektere over teorier og metoder til at analysere det, samarbejde og finde frem til løsningsforlag. Det er netop at give de studerende mulighed for at tage ejerskab over processen, fortæller Kristian Nielsen.

Selvom Obama rådede den ældre generation til at give ansvar videre til den yngre generation, sagde han også, at vi ikke må glemme at behandle hinanden ordentligt; den yngre generation skal således huske at vise respekt for det, der er skabt, og som fungerer.

Vigtigt at kunne indgå i grupper

For at blive en god leder skal man kunne indgå i grupper, lød endnu en af Obamas pointer. Man fødes ikke som en god leder; det er noget, man lærer ved fra barnsben at indgå i en gruppe. Selvom det er op til en leder at træffer beslutningerne, er det vigtigt at få belyst alle synsvinkler, og lederens bud er ikke nødvendigvis bedre end alle andres. Den gode leder er en, der lytter.

Med dette in mente er der efter Jesper Sorts mening god grund til at holde fast i gruppearbejdsformen på AAU.

- Obama havde en pointe om, at den individualisering, der foregår i vores samfund, er en uhensigtsmæssig retning at gå i, fordi alt, hvad man skaber, skaber man sammen med andre. Individualiseringen er en farlig tendens, som skaber en polarisering, hvor vi ikke længere er enige om fakta. AAU går med gruppearbejdet imod netop den polarisering, fortæller Jesper Sort.

Holdninger vs. fakta

Netop spørgsmålet om holdninger versus fakta var også en af Obamas pointer. Den tidligere præsident så en række store udfordringer i fakta-løse diskussioner og opfordrede den yngre generation til i stigende grad at være kritisk over for kilder. Her har uddannelsessystemet en opgave, mener Jesper Sort.

- Det er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved de informationer, man får. For den yngre generation kan det måske i nogle tilfælde være svært at gennemskue, om der er tale om holdninger eller fakta. Her har uddannelsessystemet en forpligtigelse til at lære de unge at skelne. Vi bliver nødt til at forholde os til de samme fakta, før vi kan finde en løsning på et problem. Det gør ikke noget, at vi er uenige, så længe vi forholder os til de samme fakta, fortæller Jesper Sort.

Kontakt

Lektor Kristian Nielsen
Tlf.: 9940 8334
E-mail: kn@business.aau.dk  

Adjunkt Jesper Sort
Tlf.: 9940 8594
E-mail: jso@business.aau.dk

Læs nyhed på AAU Inside om Barack Obamas besøg.

More news

See the list

Aalborg University Business School (AAUBS) · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg · Denmark· Phone: +45 9940 8220