AAU logo

Department of Business and Management

Nye erhvervsøkonomiske studienævn

Nye erhvervsøkonomiske studienævn

1. februar 2019 opdeles Erhvervsøkonomisk Studienævn på Institut for Økonomi og Ledelse i to studienævn for hhv. bachelor- og kandidatuddannelser.

Til grund for opdelingen af studienævnet ligger ikke mindst et meget stort studentertal. Efter opdelingen vil ca. 1150 studerende være tilknyttet bachelorstudienævnet, og ca. 530 tilknyttet kandidatstudienævnet. De to studienævn vil dermed fortsat være blandt Aalborg Universitets største.


Repræsentanter i studienævnene

Hvert studienævn kommer til at bestå af fem VIP-repræsentanter og fem studenterrepræsentanter. De studerende vælges for et år ad gangen, mens VIP-medlemmerne vælges for fire år. Da nyvalg af VIP-repræsentanter til studienævn først ligger i slutningen af 2019, har Dekanen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udpeget VIP-medlemmerne for det første år med funktionsperiode fra 1.2.2019-31.1.2020. De nye studienævn skal i februar 2019 på ordinær vis konstituere sig med formand (VIP) og næstformand (studerende).


Studienævn for de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Studienævnet dækker bacheloruddannelserne Erhvervsøkonomi (HA) og Economics and Business Administration.


Studienævn for de erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser

Studienævnet dækker cand.merc.-retningerne International Business Economics, International Marketing, Innovation Management, Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics (MIKE-B), Organisation og Strategi samt Økonomistyring.


Yderligere information

Studieleder Erling Jensen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8226
E-mail: ej@business.aau.dk

More news

See the list