Christian Nielsen, professor i forretningsmodeller og leder af AAUBS. Foto: Morten Lund

Ny business school på AAU hjælper virksomheder ud af corona-krisen

Corona-krisen har ramt store dele af dansk erhvervsliv hårdt. Nu hjælper Aalborg Universitets nye business school virksomhederne med at skabe nye forretningsmodeller i kølvandet på krisen.

Tekst: Torben Haugaard Jensen, Foto: Morten Lund

Når Aalborg Universitets nye business school officielt slår dørene op tirsdag d. 1. september 2020, er det med en udstrakt hånd til danske virksomheder, hvis forretningsmodeller på rekordtid er blevet udfordrede under corona-krisen. I et nyt projekt skal AAU Business School i samarbejde med Dansk Industri og Industriens Fond skabe viden om og opmærksomhed på mulige nye forretningsmuligheder og forretningsmodeller på det marked, som opstår efter den igangværende krise.

Hvordan krisen konkret rammer de forskellige brancher, er endnu uklart, men det er vigtigt at handle hurtigt, mener Christian Nielsen, professor i forretningsmodeller og leder af AAU Business School.   
- Formålet med projektet er at minimere de negative konsekvenser for dansk økonomi og ruste virksomhederne bedre til at håndtere de økonomiske konsekvenser af krisen. Virksomhederne skal klædes bedst muligt på til at tænke i nye innovative baner, fortæller Christian Nielsen.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), som også deltager i projektet, mener ligeledes, at krisen kræver, at mange danske virksomheder omstiller sig, og her kan det nye projekt være en vigtig hjælp. 
- Mange virksomheder er blevet tvunget til at sætte turbo på deres digitale transformation under coronakrisen. Det er super vigtigt, at vi får opsamlet erfaringerne og brugt dem til at løfte hele erhvervslivet ud på den anden side af krisen. Det er der i den grad brug for, mener Christian Hannibal, konstitueret branchedirektør i DI Digital.

Skræddersyede forretningsløsninger 

Som led i projektet har AAU Business School udviklet et analyseredskab, som kan identificere nye digitale vækstmuligheder for de enkelte virksomheder.  
- Før man skal på en rejse, må man nødvendigvis kende sit udgangspunkt. Derfor kortlægger vi først virksomhedernes forretningsmodeller og innovationsevne og måler, om virksomhedernes innovationsevne så også forbedres under projektet. Dernæst kortlægger vi virksomhedernes forretningsmodeller med vores automatiserede kortlægningsværktøj, der indeholder 71 forskellige forretningsmodel-konfigurationer. Udgangspunktet for virksomhederne er selvfølgelig vidt forskelligt, og derfor vil løsningerne være skræddersyede til de enkelte virksomheder, fortæller Christian Nielsen.

Sammen med resultater fra tilknyttede forskningsprojekter på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet kan de indsamlede data afdække, hvilke forretningsmuligheder, digitaliseringspotentialer og bæredygtighedsmuligheder de danske virksomheder med fordel kan række ud efter. 
- Krisen rammer virksomhederne forskelligt. Men samtidigt er det – uanset udfordringernes omfang og tematik – en national opgave at hjælpe virksomhederne gennem de svære forhold, som præger dansk erhvervsliv i øjeblikket. Derfor giver det god mening, at universiteterne arbejder sammen på tværs, så indsatsen koordineres, og kompetencer og viden sættes i spil på bedst mulig vis, siger Thomas HofmanBang, adm. direktør i Industriens Fond, som har bidraget til universiteternes samarbejde. 

Vigtigt at tænke langsigtet

I corona-krisens første bølge begyndte nogle virksomheder, som var hårdt ramt på økonomien, hurtigt at omstille sig; restauranter skabte take-away-løsninger, og butikker og forlystelser havde i varierende grad held med at sælge gavekort til senere brug.   
- Der findes mange gode eksempler. Men hvordan finder vi effektive løsninger, som fungerer på længere sigt, og hvordan skaber virksomhederne succes på den anden side af krisen? Hvordan ser fremtiden ud for brancher, der ikke har de samme muligheder i en tid, hvor forbruget er sat på standby, og hvor hele industrier oplever manglende adgang til ressourcer? Corona-krisen forstærker behovet for at udvikle og udforske nye forretningsmuligheder, herunder ikke mindst de digitale forretningsmuligheder og -modeller, forklarer Christian Nielsen.

Behovet for mere viden er presserende for at kunne give handlingsorienterede svar på spørgsmålene hos dansk erhvervsliv.  
- Når vi er kommet igennem den umiddelbare krise, vil der være en række langsigtede effekter. Et forventeligt scenarie er, at corona-krisen fører til risikominimerende adfærd og de-internationalisering, som kan fremskynde en række udviklingstendenser, vi allerede ser tegn på i dansk industri. Kan det så forventes, at produktionen i stigende grad flyttes tilbage til Vesten? Kommer der et boom i den mere lokale produktion i udvalgte brancher? Og hvordan vil dette påvirke industrien i det hele taget i Danmark?, spørger Christian Nielsen.

Svarene på spørgsmålene, og i hvor høj grad virksomhederne er i stand til at handle på dem, bliver afgørende for, hvilke brancher der vil komme til at stå forrest i et nyt vækst-scenarie.  
Industriens Fond, som støtter projektet med 700.000 kr., understreger også behovet for at tænke langsigtet. 

- Det er essentielt at få samlet erfaringer fra virksomhederne hurtigst muligt, fordi vi skal sørge for, at de negative konsekvenser for Danmark og dansk erhvervsliv bliver så små og kortvarige som muligt. Samtidig skal vi sikre, at danske virksomheder er i forreste række, når væksten sætter ind efter krisen, siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Fakta 

Det nye projekt er igangsat som led i Industriens Fonds genstartNU-indsats og løber over 18 måneder med forventet start af leverancer, som er umiddelbart omsættelige til praksis i erhvervslivet, i efteråret 2020.  

Hovedaktiviteterne omfatter direkte dataindsamling hos virksomhederne i en kombination af interviews og et automatiseret forretningsmodel-kortlægningsværktøj, med det formål at afdække forretningsmuligheder, digitaliseringspotentialer og bæredygtigheds-gevinster. 

Det er målet, at 500 virksomheder kommer i berøring med projektet i løbet af de 18 måneder, som projektet løber over. 
Net Innovator Score er en metode, som benyttes i projektet, til at måle omverdenens opfattelse af en virksomheds innovationsevne. Målingen kan være med til at vise, hvordan virksomhedernes innovationsevne udvikler sig over tid. 

Ved AAU Business School er der desuden allerede skabt et tværfagligt ekspertråd i regi af en Corona Business Clinic – et initiativ udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Business Aalborg og Erhvervshus Nordjylland. Her stiller en stab af medarbejdere med en bred faglig repræsentation fra hele universitetet deres kompetencer til rådighed for at hjælpe virksomheder igennem den igangværende krise. Corona Business Clinic kommer også til at spille en vigtig rolle i det nye projekt. 

Kontakt 

Christian Nielsen, professor og leder af AAU Business School, telefon: 61 31 63 33, e-mail: chn@business.aau.dk 
Christian Hannibal, branchedirektør (konst.), DI Digital, telefon: 33 77 45 92, e-mail: chhn@di.dk  
Ole Østrup, formidlingschef, Industriens Fond, telefon: 23 80 06 60, e-mail: oos@industriensfond.dk
Torben Haugaard Jensen, kommunikationsmedarbejder, AAU Business School, telefon: 99 40 30 72, e-mail: thj@business.aau.dk  

More news

See the list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220