AAU logo

Department of Business and Management

Ny bog af Per Nikolaj Bukh: Strategi og styring med effekt

Ny bog af Per Nikolaj Bukh: Strategi og styring med effekt

Bogen præsenterer centrale erfaringer med effektstyring i den offentlige sektor og er redigeret i samarbejde med lektor Karina Skovvang Christensen, Aarhus Universitet.

Hvordan skaber man mere værdi for borgerne? Dette spørgsmål er helt centralt for diskussionen om effekt og nye styringssystemer i alle dele af den offentlige sektor. I regionerne præsenteres værdibaseret sundhed som det fremtidige styringsparadigme, og i kommunerne indgår effekt i stigende grad i analyser, strategier og nye budgetmodeller.


Inspiration til effektbaseret strategi, ledelse og styring

”Strategi og styring med effekt. Danske erfaringer” præsenterer elementerne i den ledelsesmæssige infrastruktur for fremtidens velfærdssamfund og giver inspiration til arbejdet med effektbaseret strategi, ledelse og styring i alle dele af den offentlige sektor. Bogens 19 kapitler er struktureret i tre temaer, som samlet set giver et indblik i de mest relevante og praktiske erfaringer med strategi, ledelse og styring i den offentlige sektor:

  1. Fremtidens velfærdssamfund
  2. Strategi, mål og databaseret ledelse
  3. Nye modeller for effektbaseret styring

Per Nikolaj Bukh har sammen med Karina Skovvang Christensen udvalgt forfatterne til bogens kapitler og bidrager desuden selv med et kapitel.


Yderligere information

Professor Per Nikolaj Bukh
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 2086 6790
E-mail: pnb@business.aau.dk

Strategi og styring med effekt. Danske erfaringer
Af Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensen (red.)
Djøf Forlag, maj 2018
Læs om bogen på forlagets hjemmeside.

More news

See the list