AAU logo

Department of Business and Management

Mikael Byrialsen, Kristian Nielsen og Erik Werlauff kåret som Årets Undervisere

Mikael Byrialsen, Kristian Nielsen og Erik Werlauff kåret som Årets Undervisere

Hvert år kårer AAU Årets Undervisere på baggrund af de studerendes nomineringer. På Institut for Økonomi og Ledelse tilfaldt æren i 2018 Mikael Byrialsen, Kristian Nielsen og Erik Werlauff. Stort tillykke med titlen.

Mikael Byrialsen

Adjunkt Mikael Byrialsen er udnævnt på Studienævn for Økonomi. Han underviser primært i Makroøkonomi og er tilknyttet instituttets MaMTEP-forskningsgruppe. De studerendes motivation for at indstille ham til prisen kan sammenfattes således:

”Fantastisk underviser, der brænder for sit arbejde og altid er klar på at hjælpe – også uden for forelæsningerne. Mikael er passioneret omkring sit emne, hvilket gør forelæsningerne spændende. Han formår at skabe nogle gode rammer for forelæsningen, hvor de studerende bliver inddraget, og er en fremragende vejleder. Man mærker tydeligt, hvor dygtig han er til faget, og at han er god til at formidle stoffet på en spændende og inspirerende måde.”


Kristian Nielsen

Lektor Kristian Nielsen er udnævnt på Studienævn for Erhvervsøkonomi. Han underviser i Mikroøkonomi og er tilknyttet IMPAKT-forskningsgruppen på Institut for Økonomi og Ledelse. De studerendes motivation for at indstille ham som Årets Underviser kan sammenfattes med disse ord:

”Kristian har formået at gøre undervisningen spændende, sjov og forståelig. Han har bl.a. benyttet en iPad under forelæsninger, som han tegner grafer på, og han benytter også tavlen i løbet af forelæsningerne. Disse virkemidler gør undervisningen interessant og fanger de studerendes opmærksomhed. Desuden får de studerende en bedre forståelse for pensum. Kristian brænder for stoffet og for at undervise, hvilket smitter af på de studerendes motivation. Han er entusiastisk og inddrager de studerende i undervisningen, og han holder niveauet højt og er god til at lære fra sig.”


Erik Werlauff

Professor Erik Werlauff er udnævnt på Studienævn for Revision. Han underviser bl.a. i den del af faget Erhvervsret, som har med juridisk metode at gøre, og han er tilknyttet forskningsgruppen ved Revisorkandidatstudiet, kaldet RRR-gruppen (Revision, Regnskab og Rådgivning). De studerendes motivation for at indstille Erik Werlauff som Årets Underviser lyder som følger:

”Vi studerende på cand.merc.aud. har valgt at indstille Erik Werlauff som årets underviser. Dette har vi gjort, da han er en underviser med stort engagement. Derudover er han en underviser, som gør et kompliceret emne let forståeligt - og får alle med. Erik er en af de undervisere, som er mest velformuleret. Erik formår endvidere at fremstille komplicerede emner på en simpel og enkel måde. Erik er en underviser, som er god til at komme med eksempler fra egne erfaringer, hvilket gør faget sjovt.”


Yderligere information

Adjunkt Mikael Byrialsen
Tlf.: 9940 2728
E-mail: randrup@business.aau.dk

Lektor Kristian Nielsen 
Tlf.: 9940 8334
E-mail: kn@business.aau.dk

Professor Erik Werlauff
Tlf.: 9940 8267
E-mail: ew@business.aau.dk

More news

See the list