Kontorelev til Aalborg University Business School

Som kontorelev på Aalborg University Business School (AAUBS) bliver du uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration.

ELEVTIDEN

På Aalborg University Business School ansætter vi en kontorelev hvert år, og det betyder, at du også får en 2. årselev at sparre med. Som allround kontorelev kommer du rundt i vores fire administrative teams: HR og personaleadministration, dagstudier, efter- og videreuddannelse samt funding, projekter og økonomi, og du deltager i tilrettelæggelsen af eget elevforløb.    

Måske er du vores nye kommende kontorelev?

I din elevtid vil du bl.a. komme til at arbejde med administration og planlægning. Du vil også få viden om instituttets forskellige arbejdsopgaver inden for studieadministration, driftsøkonomi, projektøkonomi og personaleadministration.

ELEVOPGAVER

Vores hverdag handler meget om at få brikkerne til at hænge sammen i det store ”puslespil”, og nedenstående er nogle af de opgaver, du som kontorelev er med til at løse:

  • Planlægning og afvikling af konferencer, møder, ph.d.-forsvar, undervisning, eksamener og dimissioner
  • Administrative opgaver i sekretariaterne, fx bestilling af varer, lokalebookinger, vedligeholdelse af systemer og assistance ved onboarding af nyansatte
  • Skemalægning af undervisning, planlægning og afvikling af eksamen, formidling af information til studerende, undervisere, censorer, besvarelse af henvendelser fra studerende vedr. undervisning, eksamen, studieplaner, orlov, studieskifte mm.
  • Skriftlig og mundtlig kommunikation med studerende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere (på både dansk og engelsk)
  • Personaleadministration, fx ansættelser, fratrædelser, ph.d.-administration, ferie, sygdom, lønkontrol og systemoprettelse
  • Ad hoc-supportopgaver

”Aalborg University Business School er et fedt sted at være elev – du får lov til selv at præge, hvordan dit forløb skal være, og der er plads til at kunne arbejde meget selvstændigt eller have en mere observerende rolle. Folk er meget imødekommende og hjælpsomme, og det er tydeligt at mærke, at kollegerne kommer godt ud af det med hinanden. Der er ikke ”langt” til nærmeste leder, som er nem at komme i tale med, hvis der er brug for det.”
- Anna, nuværende 2. årselev 

Læs mere om Aalborg University Business School

SKOLE

I løbet af din elevtid på to år skal du på skole i 15 uger fordelt over fire omgange. Skoleopholdene finder sted på Aalborg Handelsskole.

Du er på skoleophold sammen med de andre elever på Aalborg Universitet samt kontorelever fra andre offentlige arbejdspladser i Nordjylland.

Den ene af ugerne skal du sammen med de andre elever på skoleopholdet på en spændende studietur til Bruxelles.

ELEVMILJØ PÅ AALBORG UNIVERSITET (AAU)

På Aalborg Universitet tilstræber vi at have et godt socialt miljø på tværs af alle kontoreleverne. Der bliver afholdt elevmøder, hvor vi bl.a. besøger hinandens arbejdspladser for at få en bedre viden om, hvad de andre elever beskæftiger sig med. Men der er også tid til hygge; vi har bl.a. haft havefest med spil og god mad, spillet banko og julehygget med æbleskiver og pakkespil.

More news

See the list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220