Ny forskning fra Aalborg Universitet viser, at kandidatuddannede fra udkantsregionerne har hjemmebanefordel, hvis de vil starte virksomhed. Foto: AAU

Kandidatuddannede fra udkanten med iværksætterdrømme bør starte virksomhed på hjemmebane

Det er en fordel for lokale unge, som har taget deres kandidatuddannelse i en af de danske udkantsregioner, at blive i udkantsregionen, hvis de vil starte egen virksomhed. Det viser ny forskning fra Aalborg Universitet.

Forskere fra Aalborg Universitet viser i en ny undersøgelse, at lokale nyuddannede kandidaters karrierevalg har betydning for, om de bør bosætte sig i en af de mere tyndtbefolkede dele af Danmark – for eksempel Nordjylland - eller flytte til Region Sjælland eller Region Hovedstaden.

- Vores forskning viser, at kandidaterne bør blive i udkantsregionen efter endt uddannelse, hvis de vil være iværksættere, fordi deres virksomhed har bedre forudsætninger her for at overleve de kritiske første tre år efter opstarten. Ønsker de derimod at blive lønmodtagere og opnå en høj nominel lønstigningstakt, bør de søge mod København, forklarer lektor Jacob Rubæk Holm fra AAU Business School, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Skal være opvokset i udkantsregionen

Forskerne har ved hjælp af registerdata fulgt kandidatuddannede fra universiteter i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. De har undersøgt, om der en sammenhæng mellem uddannelsessted, valget om at blive enten iværksætter eller lønmodtager, og om hvorvidt det er en fordel for kandidaterne at blive i uddannelsesregionen.

En vigtig pointe i undersøgelsen er, at fordelen ved at etablere egen virksomhed i en udkantsregionen som Nordjylland kun gør sig gældende, hvis man er opvokset i Nordjylland og har taget sin universitetsuddannelse samme sted, påpeger lektor Kristian Nielsen, der også er en del af forskergruppen.

- Fordelen ved at starte en virksomhed i sin hjemregion er langt mindre, hvis man er fra Sjælland, end hvis man er fra Nordjylland. Et stærkt socialt netværk og lokalkendskab spiller en stor rolle for at opnå succes som iværksætter, og tidligere undersøgelser viser netop, at sociale netværksrelationer ofte er tættere i tyndtbefolkede områder som Nordjylland. Omvendt er det ikke overraskende mere fordelagtigt for kandidater at blive lønmodtagere på Sjælland og i hovedstadsområdet, fordi der er bedre muligheder for at finde et job, der matcher de specialiserede kompetencer, man har som højtuddannet, forklarer Kristian Nielsen.

Vigtigt indspark i regional og lokal erhvervspolitik

Professor MSO Ina Drejer mener, at de nye forskningsresultater er særligt interessante i forbindelse med regional og lokal erhvervspolitik i Nordjylland og lignende periferi-regioner. Det gælder blandt andet, når det kommer til fastholdelse af nyuddannede.

- Umiddelbart peger forskningsresultaterne for lønmodtagere i retning af, at det ikke kan betale sig at forsøge at bremse den årelange bevægelse af højtuddannede fra vest mod øst i Danmark. Ud fra et regionalt balance-synspunkt er det dog ikke anbefalelsesværdigt, at denne bevægelse fortsætter i uformindsket eller styrket omfang. Derfor anbefaler vi med afsæt i artiklens resultater at iværksætte en mere fokuseret indsats for at fastholde specifikke typer af højtuddannede inden for områder af strategisk betydning for den udviklingsretning, en udkantsregion stræber efter, fortæller Ina Drejer.

Hun forklarer, at betingelserne for at fastholde kandidater, der vil starter egen virksomhed i udkantsregionen, er langt bedre end for lønmodtagere. Men kun hvis iværksætterne har stærke sociale netværk i regionen.

- Dette taler for en iværksætterpolitik i udkantsregionerne, som fokuserer på at fastholde kandidater med iværksætterambitioner i deres hjemregion. Samtidig er det dog værd at udforske mulighederne for at styrke netværksrelationerne for tilflyttede iværksætterkandidater fra andre regioner, siger Ina Drejer.

Fakta

Forskergruppen består af professor MSO Ina Drejer, lektor Kristian Nielsen og lektor Jacob Rubæk fra AAU Business School. Deres artikel er tilgængelig via Aalborg Universitets forskningsportal: ”University graduates in metropolitan and peripheral areas: mobility, occupational choice and outcomes”. Artiklen bidrager til et bredere temanummer af forskningstidsskriftet Regional Studies om studerendes og færdiguddannede kandidaters bidrag til den regionale økonomi.

Kontakt

Professor MSO Ina Drejer, Aalborg University Business School, tlf.: 9940 2744, e-mail: id@business.aau.dk

Lektor Jacob Rubæk Holm, Aalborg University Business School, tlf.: 9940 8247, e-mail: jrh@business.aau.dk

Lektor Kristian Nielsen, Aalborg University Business School, tlf.: 9940 8334, e-mail: kn@business.aau.dk

More news

See the list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220