AAU logo
Dekan Rasmus Antoft og adjunkter Alex Fomcenco og Jimmi Normann Kristiansen

Forskere færdiggjorde talentforløb

Adjunkter Alex Fomcenco og Jimmi Normann Kristiansen fra Institut for Økonomi og Ledelse færdiggjorde 10. april Det Samfundsvidenskabelige Fakultets treårige talentforløb.

Talentprogrammet understøtter yngre forskere økonomisk og fagligt i at bedrive kritisk, problem- og løsningsorienteret forskning, som kan bidrage til samfundsudviklingen nationalt og globalt. Alex Fomcenco og Jimmi Normann Kristiansen færdiggjorde forløbet sammen med fire andre samfundsvidenskabelige forskere.


En uddannelsesmæssig drøm gik i opfyldelse

For Alex Fomcenco har talentprogrammet skabt en enestående mulighed for at få en kandidatgrad i Canadian Common Law. At have en juridisk kandidatgrad i både Civil Law og Common Law udstyrer ham med uvurderlige uddannelsesmæssige kompetencer, påpeger han. Han har også skabt et internationalt netværk, privat og professionelt, med muligheder for samarbejde mellem AAU og de uddannelsesinstitutioner, som han i dag har tæt kontakt til. Begge dele ville ikke have været muligt uden hans vilje til at stille op i kombination med talentprogrammet.

”Jeg fik mulighed for at få opfyldt en uddannelsesmæssig drøm, som jeg havde i mange år - faktisk helt tilbage fra min studietid på Københavns Universitet.”

- Alex Fomcenco


Alex befinder sig nu efter eget udsagn et sted i sin karriere, hvor nye, innovative ideer og muligheder for institutionelt samarbejde på tværs af grænser kan opstå og skabe brugbare akademiske og praktiske, samfundsrelevante resultater. Han håber, at hans kompetencer, færdigheder og netværk kan være med til at markere AAU som et universitet, der spotter, anerkender og støtter talent. I undervisningssituationer kan han medvirke til at løfte de studerendes akademiske niveau og derved uddanne bedre kandidater.


Åbnede døre for internationalt samarbejde

For Jimmi Normann Kristiansen har talentprogrammet først og fremmest været med til at højne hans internationale nysgerrighed som forsker. Programmet har gjort det muligt for ham at rejse mere og øge sit internationale samarbejde. På den måde har det forbedret hans forudsætningerne for at indsamle data og udvikle og pleje sit internationale forskernetværk. Dette har resulteret i publikationer, presseklip, konferenceartikler m.m.

Talentprogrammet har også muliggjort, at Jimmi har kunnet ansætte en studentermedhjælper til den større, tidskrævende bearbejdning af de indsamlede datasæt. Den ekstra hjælp har frigivet mere tid til forskning. I det hele taget mener han, at talentprogrammet har udviklet ham som forsker, og det håber han vil smitte af på hans undervisning og vejledning.  

”Forløbet har skabt gode forudsætninger for, at jeg kan forbedre min forskningsmæssige kvalitet. Det skal selvfølgelig komme studerende til gode i undervisnings- og vejledningssituationer.”

- Jimmi Normann KristiansenYderligere information

Adjunkt Alex Fomcenco
Institut for Økonomi og Ledelse, AAU
Tlf.: 9940 2721
E-mail: afo@business.aau.dk

Adjunkt Jimmi Normann Kristiansen
Institut for Økonomi og Ledelse, AAU
Tlf.: 9940 8047
E-mail: jimmi@business.aau.dk