AAU logo

Department of Business and Management

Forsker undersøger nordjyske gymnasieelevers trivsel

Forsker undersøger nordjyske gymnasieelevers trivsel

Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på AAU Karin Dam Petersen undersøger i øjeblikket livskvalitet og energiniveau hos gymnasieeleverne på Erhvervsskolerne Aars. Undersøgelsen skal bane vejen for de bedst mulige undervisnings- og læringsbetingelser for eleverne.

Karin Dam Petersen har gennem flere år forsket i trivsel og livskvalitet blandt børn og unge. Samarbejdet med Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium ved Erhvervsskolerne Aars kom i stand via ekstern lektor ved AAU Dorthe Serles, som selv underviser på erhvervsgymnasierne og er samarbejdspartner i projektet.


Mangel på trivsel krævede handling

”Sundhed, Trivsel og Læring”, som projektet hedder, startede i efteråret 2017 med en spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasieeleverne om deres generelle helbred og livskvalitet.  Resultaterne viste i korte træk, at rigtig mange af eleverne var trætte i skolen. Kun 14% følte sig ikke trætte. Undersøgelsen viste også, at de elever, som altid eller for det meste er ”glade” for at gå i gymnasiet, har en signifikant højere livskvalitet end de elever, som kun nogle gange, kun sjældent eller aldrig er ”glade”. Endvidere viste undersøgelsen, at pigerne havde signifikant dårligere livskvalitet end drengene. På baggrund af disse resultater, og ud fra overbevisningen om, at elevernes faglige udbytte og livskvalitet afhænger af deres trivsel og oplevelse af læringsmiljøet, besluttede erhvervsgymnasiernes lærere med uddannelseschef Christine Stampe Frøsig i spidsen sig for at skride til handling.


Chris MacDonald kickstartede sundhedsforløb

Gymnasieeleverne deltager nu i et sundhedsforløb, som skal højne deres energi, fysiske sundhed og livskvalitet. Foredragsholderen Chris MacDonald, som med sin baggrund inden for træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring forbinder den nyeste forskning med praksiserfaring, kickstartede forløbet i februar i år. Chris MacDonalds introduktion om fysisk sundhed og energi skal bidrage til at skabe nogle rammer, så eleverne får mere energi, bedre livskvalitet og overskud i hverdagen. 

Chris MacDonald kickstarter sundhedsforløbet på Erhvervsskolerne Aars
Chris MacDonald kickstarter sundhedsforløbet på Erhvervsskolerne Aars.


Fysisk træning, søvn og konkurrence

Som led i sundhedsforløbet, hvor eleverne skal tilegne sig gode sundhedsvaner, har de fået udleveret et træningsforløb og haft mulighed for at deltage i morgen- og/eller eftermiddagstræning. Sundhedsforløbet inkluderer desuden en soveuge med ekstra fokus på elevernes sovevaner samt en konkurrence på tværs af gymnasieklasserne. Eleverne har som start og afslutning på forløbet skullet foretage en konditest, en kropsanalyse og en notering af søvnmængde. Konkurrencen består i, at klassen med størst fremgang vinder en præmie. Ideen er, at eleverne løfter hinanden i flok, og dette fælles mål skal motivere dem til aktiv deltagelse. En stor motivationsfaktor er også, at eleverne skal kæmpe mod deres lærere i konkurrencen. 


Forældrene også inddraget

Elevernes forældre har fået gode råd til at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt en nem og overskuelig kostplan, som tager højde for Fødevarestyrelsens kostråd. Samtidig er de blevet opfordret til at motivere deres børn til at deltage og har modtaget træningsprogrammet, så de har mulighed for at træne sammen med dem. 


Flere undersøgelser på vej

Karin Dam Petersen og Dorthe Serles har som en del af projektet gennemført fokusgruppeinterviews med et bredt udvalg af gymnasieeleverne, og i løbet af indeværende skoleår følger de op på deres sundhed, energi og trivsel vha. yderligere to spørgeskemaundersøgelser. Erhvervsgymnasierne i Aars håber og forventer, at projektet kan være med til at bane vejen for de bedst mulige undervisnings- og læringsbetingelser for eleverne og samtidig hjælpe dem med at få deres travle og krævende ungdomsliv til at hænge sammen. Projektets resultater har Karin Dam Petersen til hensigt at publicere i samarbejde med danske og internationale forskere, som også arbejder med børn og unges generelle helbredsrelaterede livskvalitet.


Yderligere information

Lektor Karin Dam Petersen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 2709
Mobil: 2228 8914
E-mail: kdp@business.aau.dk

More news

See the list