AAU logo

Department of Business and Management

Forsker deltager i arbejdsgruppe om ny hvidvasklov

Forsker deltager i arbejdsgruppe om ny hvidvasklov

Jesper Seehausen, ekstern lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på AAU, repræsenterer revisorbranchen i arbejdsgruppen om den nye lov.

I juni 2017 trådte en ny hvidvasklov i kraft. Loven, der har EU-baggrund, ændrer væsentligt på, hvordan virksomheder og personer, som er omfattet af loven, skal agere i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme, populært kaldet ”sortvask”. Overtrædelse af loven medfører skrappe sanktioner, og myndighederne kontrollerer, at loven overholdes.


Vejledning nødvendig

Som meget anden lovgivning anviser hvidvaskloven ikke tilstrækkeligt detaljeret, hvordan virksomheder og personer, der er omfattet af loven, i praksis skal agere i forskellige situationer. Finanstilsynet er derfor tovholder på udarbejdelsen af en række praktiske vejledninger til hvidvaskloven. Formålet er at konkretisere, hvad der forventes af de berørte virksomheder og personer, herunder hvad myndighederne vil kontrollere.


Også for revisorer og revisionsvirksomheder

Hvidvaskloven omfatter ikke blot finansielle virksomheder, som Finanstilsynet hovedsageligt har fokus på som kontrolmyndighed. Finanstilsynet har derfor nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Erhvervsstyrelsen og udvalgte repræsentanter fra de berørte brancher, herunder revisorbranchen.


Myndighederne afhængige af input udefra

Jesper Seehausen finder det yderst frugtbart at deltage i arbejdsgruppen om den nye lov og udtaler:

”Ud over at man selvfølgelig selv bliver meget klogere på, hvordan reglerne skal fortolkes, er det særdeles tilfredsstillende at være med til at sætte sig præg på, hvordan reglerne fortolkes og anvendes i praksis”.

Han tilføjer, at myndighederne naturligvis gør deres bedste, men at de er afhængige af input udefra, for at reglerne kommer til at virke som tilsigtet i praksis.


Vejledninger offentliggjort

Nogle af vejledningerne til hvidvaskloven er allerede færdige og offentliggjort. Resten kommer i løbet af efteråret 2018, hvorefter der frigives én samlet vejledning. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside.


Yderligere information

Ekstern lektor Jesper Seehausen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9634 7884 / 2960 2884
E-mail: jse@beierholm.dk

More news

See the list