Danskerne skal vurdere prioriteringer i sundhedsvæsenet

Danskerne skal vurdere prioriteringer i sundhedsvæsenet

Nyt AAU-projekt skal sikre danskerne mest mulig sundhed for pengene og give befolkningen en stemme i den offentlige sundhedsdebat.

Stigende omkostninger til ny medicin og behandlinger øger kravene til, hvordan de knappe sundhedsydelser fordeles i det danske sundhedsvæsen. Med det landsdækkende projekt “Måling og værdisætning af danskernes sundhedsrelaterede livskvalitet” (Projekt Livskvalitet) ønsker forskere i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet er at udvikle et redskab til fordeling af sundhedsydelserne, så danskerne sikres mest mulig sundhed for pengene.


Befolkningen skal høres

Gennem interviews med et tilfældigt udvalgt repræsentativt udsnit af befolkningen forsøger forskerne at klarlægge, hvad danskerne mener om de nuværende prioriteringer i sundhedsvæsenet. Interviewpersonerne vil bl.a. blive spurgt til deres holdninger til forskellige helbredstilstande. Samtidig skal de tage stilling til, hvordan de mener, at sundhedsressourcerne bør fordeles.


Indspark i sundhedsdebat

De anonyme data fra interviewene, som gennemføres vha. et computerbaseret spørgeskema, vil i 2019 indgå i en række videnskabelige artikler, konferenceoplæg og indlæg i dagspressen. Forskergruppen bag projektet håber hermed at kunne bidrage med kvalificerede indspark i den offentlige sundhedsdebat.


Forskerne bag projektet

Bag projektet står professor Lars Holger Ehlers, adjunkt Cathrine Elgaard Jensen og postdoc Sabrina Storgaard Sørensen fra Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Tilknyttet projektet er også professor Kjeld Møller Pedersen og adjunkt Claire Gudex fra Syddansk Universitet samt lektor Morten Berg fra Aarhus Universitet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med den internationalt anerkendte forskningsgruppe The EuroQol Research Foundation. 


Yderligere information

Professor Lars Holger Ehlers
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.:9940 8257
E-mail: lehlers@business.aau.dk