Østhavnen i Aalborg. Foto: Port of Aalborg

AAU og Port of Aalborg laver den hidtil største undersøgelse af forretningsmodeller i Nordjylland

Forskningsprojektet Forretningsudvikling Nordjylland skal styrke nordjyske virksomheders konkurrenceevne. Over 450 virksomheder inviteres til at deltage.

Hastigt skiftende markedsvilkår og et øget fokus på eksempelvis digitalisering, bæredygtighed og usikkerhed på grund af den globale pandemi udfordrer i stigende grad danske virksomheders konkurrenceevne. Spørgsmålet er, hvordan virksomhederne fortsat kan være konkurrencedygtige og skabe værdi for deres kunder på baggrund af disse udfordringer? Det forsøger det nye projekt Forretningsudvikling Nordjylland (FUN) at finde svar på.

Første skridt er at fokusere på virksomhedernes nuværende forretningsmodel, fortæller Louise Brøns Kringelum, adjunkt ved AAU Business School.

- Forudsætningen for at forblive konkurrencedygtig er, at virksomhederne er bevidste om den forretningsmodel, de benytter i dag, og samtidig formår at arbejde strategisk og struktureret med udviklingen af den. Denne udvikling vil vi understøtte sammen med Port of Aalborg gennem det nye projekt, forklarer Louise Brøns Kringelum.

Input til fremtidig forretningsudvikling

Ved at deltage i projektet får de enkelte virksomheder dels en rapport med en analyse af deres nuværende værdiskabelse med udgangspunkt i deres forretningsmodel, dels en industrispecifik rapport, som fremhæver muligheder og udfordringer på tværs af forretningsmodeller inden for deres branche. Målet med rapporterne er at give virksomhederne en øget forståelse for deres forretningsmodel, som kan danne et grundlag for videre forretningsudvikling.

- Ambitionen med projektet er at skabe både forskningsmæssig og praktisk indsigt i de forretningsmodeller, som eksisterer i og omkring de centrale industrier i Nordjylland. Samarbejdet med Port of Aalborg giver os en unik mulighed for at zoome ind på et erhvervsområde i vækst, hvor vores forskning i forretningsudvikling på tværs af virksomheder kan understøtte den fremadrettede udvikling, fortæller Christian Nielsen, der er leder af AAU Business School.

Fleksible muligheder for deltagelse

For at deltage skal de enkelte virksomheder hver især stille med én ledende medarbejder, som afsætter to timer til en kort dialog med en forsker fra AAU Business School enten fysisk eller online samt udfyldelse af et digitalt spørgeskema. Mulighederne for at deltage er fleksible, og AAU Business School tilrettelægger hele processen under hensyntagen til de enkelte virksomheders behov. 

De deltagende virksomheder får også mulighed for at deltage i morgenmøder og events, hvor eksperter fra AAU Business School præsenterer inspiration og konkrete værktøjer til at omsætte virksomhedernes individuelle rapporter til reel forretningsudvikling. 

Kontakt

Virksomheder, som finder projektet interessant og ønsker at deltage, er meget velkomne til at kontakte:

Christian Nielsen, professor og leder af AAU Business School, telefon: 9940 2702, e-mail: chn@business.aau.dk

Louise Brøns Kringelum, adjunkt, AAU Business School, tlf.: 9940 2757, e-mail: kringelum@business.aau.dk 

More news

See the list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220