AAU logo

Business School

Årets Undervisere på instituttet

Årets Undervisere på instituttet

Hvert år kårer AAU Årets Undervisere på baggrund af de studerendes nomineringer. På Institut for Økonomi og Ledelse tilfalder æren i 2019 Mikael Byrialsen, Jørgen Nielsen og Frederik Duus Zachariassen. Stort tillykke med titlen.

Mikael ByrialsenMikael Byrialsen

Adjunkt Mikael Byrialsen er udnævnt på Studienævn for Økonomi. De studerendes motivation for at indstille ham til prisen kan sammenfattes således:

Mikael formår at skabe et motiverende undervisnings- og vejledermiljø, hvor alle har mulighed for at være sig selv og ytre holdninger og stille spørgsmål. Han skaber dette miljø ved at være passioneret, inspirerende og velorganiseret, og han gør sin undervisning interessant og relevant ved brug af øvelser, sjove elementer, opsummering på øvelser og sin teknologiske kunnen.

Mikael udviser stor empati og forståelse for sine elever, og man frygter ikke eksamener i hans moduler. Han er meget mere end blot en underviser; han er engageret i os som mennesker, og han formår at skabe en relation til os ved at vise, at han altid er klar til at hjælpe. Derudover er han en rar person at omgås og snakke med.


Jørgen NielsenJørgen Nielsen

Ekstern lektor Jørgen Nielsen er udnævnt på Studienævn for Revision. De studerendes motivation for at indstille ham som Årets Underviser kan sammenfattes med disse ord:

Jørgen formår at gøre undervisningen sjov og spændende på sin helt egen måde. Han er god til at fange de studerendes interesse for faget, så der bliver skabt gode og konstruktive diskussioner i undervisningen, og man får diskuteret emnerne godt igennem.

Jørgen er god til at gøre fagligt svært stof let forståeligt for de studerende, så alle har mulighed for at følge med i undervisningen. Han er ikke afhængig af PowerPoint og er god til at bruge tavlen til at illustrere og forklare stoffet. Han formår at forklare rigtigt meget på kort tid, så de studerende bagefter har forstået det og bedre kan diskutere det i grupper. Desuden er han god til at bringe humor ind i undervisningen, så atmosfæren bliver blødt op, og alle tør spørge ind til stoffet.


Frederik Duus ZachariassenFrederik Duus Zachariassen

Lektor Frederik Duus Zachariassen er udnævnt på Studienævn for Erhvervsøkonomi. De studerendes motivation for at indstille ham som Årets Underviser lyder som følger:

Frederik Duus Zachariassen er rigtig dygtig til at formidle økonomistyring på en spændende og humoristisk måde. Han anvender i høj grad humor, hvilket gør, at mange studerende tager aktiv del i undervisningen og har lettere ved at huske pensum. Dette gør, at mange studerende sætter ekstra stor pris på hans forelæsninger og ser frem til at komme til disse.

Ydermere formår han at simplificere svært fagligt stof og give gode eksempler, så de studerende får et rigtig stort udbytte ud af forelæsningerne. En af de studerende udtaler fx:

 ”Han er SÅ dygtig til at formidle stoffet og komme med eksempler, som vi studerende forstår og kan forholde os til. Derudover bruger han sin humor, og det gør simpelthen så meget for undervisningen. Han formår at gøre den spændende og forståelig. Han gør det sjovt at følge med! Han fortjener 100 % den titel. Han er den bedste underviser, jeg har haft i min tid som studerende på universitetet.” 


Yderligere information

Adjunkt Mikael Byrialsen
Tlf.: 9940 2728
E-mail: randrup@business.aau.dk

Ekstern lektor Jørgen Nielsen
E-mail: joergenn@business.aau.dk

Lektor Frederik Duus Zachariassen
E-mail: fdz@business.aau.dk

More news

See the list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220