Ph.d.-forsvar Katrine Lund Berke

Titel på ph.d.-afhandlingen: "Projektlederrollen - på afstand af nærhed. Et fænomenologisk organisationssociologisk studie af projektlederrollen som hverdagsfænomen".

Time

03.12.2021 kl. 10.00 - 13.00

Description

Katrine Lund BerkeKatrine Lund Berke vil forelæse over følgende temaer:

- Diskussion af afhandlingen ift. forskningstraditioner/teoridannelse(r) indenfor forskningsfeltet
- Anvendelse af og inddragelse af deltagerobservationer i afhandlingen
- Refleksioner over forskningsformidling (herunder formidling af egne forskningsresultater)
- Afhandlingens kobling til/anvendelsen af fænomenologiPROGRAM

09.40: Formøde, bedømmelsesudvalg, ordstyrer

10.00:  Velkomst v/ordstyrer

10.05:  Ph.d. fremlæggelse (40 min.)

10.45:  Pause

11.00:  Spørgsmål fra opponenter

12.30: Spørgsmål fra tilhørere

13.00: Afslutning

BEDØMMELSESUDVALG

  • Lektor Frederik Hertel, Aalborg University Business School (formand)
  • Lektor, Per Svejvig, Aarhus Universitet
  • Forskarutbildningshandläggare Mikael Johansson, Göteborgs Universitet

HOVEDVEJLEDER

Docent Michael Fast, Teknologi og Business, UCN

VIRKSOMHEDSVEJLEDER

Tobias Dam Hede, Rambøll

ORDSTYRER

Professor, Head of Aalborg University Business School Christian Nielsen

Når der ikke er flere spørgsmål, trækker bedømmelsesudvalget sig tilbage og voterer. Tilhørere bliver i lokalet og venter på, at bedømmelsesudvalget deltager igen.

Price

Gratis

Host

Aalborg University Business School

Address

Fibigerstræde 11, lokale 115

Go to event list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220