Foto: United States Federation of Worker Cooperatives

Konference om demokratiske erhvervsvirksomheder

Demokratisk økonomi: Muligheder og udfordringer for kooperative og medarbejderejede virksomheder i Danmark. NB. Online videokonference.

Time

27.05.2021 kl. 10.00 - 15.30

Description

Ifølge tænketanken ”Demokratisk Erhverv” er en demokratisk virksomhed en uafhængig erhvervsdrivende organisation, der ifølge vedtægterne styres af en demokratisk forsamling efter princippet om demokratisk kontrol (”ét medlem, én stemme”). Det tilstræbes, at mindst halvdelen af ledelsen og ejerskabet er demokratiseret på grundlag af medlemmernes medindflydelse eller kontrol. Medlemmer kan være organisationer, medarbejdere, forbrugere, leverandører (f.eks. landbrugere og fiskere) og andre privatpersoner, og medlemskabet skal være relativt åbent.

Program

NB. Tentativt, ændringer kan forekomme.

Morgen

Velkomst: Gorm Winther og Jan Holm Ingeman:

 • Den medarbejderstyrede økonomi i teori og praksis
 • Medarbejderdeltagelse og medlemsdemokrati i andelsvirksomheder

Keynote speakers:

Direktør: Marc Mathieu, European Federation of Employee Ownership: Surveying Employee Ownership in Europe

Direktør, sociolog Andreas Pindstrup Jørgensen, tænketanken Demokratisk Erhverv: Medejer - Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab.

Paneldebat med deltagelse af erhvervspolitiske ordførere fra politiske partier samt repræsentanter fra interesseorganisationer (navne annonceres senere når accept er indhentet).

Hvordan fremmer vi Kooperative og demokratiske virksomheder i Danmark?

Uffe Elbæk (udenfor folketingsgrupperne), Bertel Haarder (V), Victoria Velasquez (Ø).

Ressourcepersoner: Per Clausen (Aalborg byråd), Pelle Dragsted (forfatter, København), Helge Hvid (Roskilde Universitet), Jan Holm Ingemann, (Aalborg Universitet), Gurli Jakobsen (Roskilde Universitet), Andreas Pinstrup Jørgensen (Tænketanken Demokratisk Erhverv), Erik Maaløe (Århus Universitet), Poya Pakzad (Christiansborg), Anne Vorre Hansen (Roskilde Universitet), Gorm Winther (Aalborg Universitet).

Eftermiddag

Præsentation af Forskningsnetværk i Demokratisk Ejerskab (Anne Vorre, Roskilde Universitet).

Forskeres bidrag til debatten (navne på oplægsholdere annonceres når accept er indhentet):

 • Fra medindflydelse til demokrati i det skandinaviske arbejdsliv (Helge Hvid Roskilde Universitet)
 • Medarbejderaktieordninger i Danmark
 • Den danske arbejderkooperation
 • Hybride kooperativer (multi-purpose co-operatives).
 • Lønmodtagerindflydelse i danske andelsvirksomheder
 • Lønmodtagerfonde med henblik på etableringen af en tredje sektor i dansk økonomi.
 • Økonomisk demokrati
 • Demokratiske erhvervsvirksomheders fordele og ulemper i statistiske internationale studier
 • Mondragon-kooperativerne
 • John Lewis detailkæden
 • Medarbejderaktieplaner i USA - Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)
 • Demokratiske erhvervsvirksomheder i Europa (European Association for Employee Ownership)
 • Italienske og franske kooperativer
 • Økonomiske modeller - dehumaniserede og humaniserede modeller for arbejderstyre.
 • Arbejderselvforvaltning og økonomiske systemer

Abstracts (evt. et paper) indenfor disse og beslægtede områder hilses velkommen. Vi arbejder p.t. på at publicere artikler om dette forskningsområde.

Tilmelding

Interesserede deltagere kan tilmelde sig hos arrangørerne:

Jan Holm Ingemann, lektor, ph.d., e-mail: ingemann@dps.aau.dk, tlf.: +45 9940 8185

Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør, e-mail: Andreas@demokratiskerhverv.dk, tlf.: +45 2856 3777

Gorm Winther, professor (em), e-mail: gorm.winther@stofanet.dk, gormw@business.aau.dk, tlf.: +45 5011 3533

Price

Gratis

Host

CARMA – Center for Arbejdsmarkedsforskning, Institut for Politik og Samfund og Aalborg University’s Business School.

Address

Online

Go to event list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220