Foto: United States Federation of Worker Cooperatives

Konference om demokratiske erhvervsvirksomheder

Demokratisk økonomi: Muligheder og udfordringer for kooperative og medarbejderejede virksomheder i Danmark. NB. Online videokonference.

Time

27.05.2021 kl. 09.00 - 15.30

Description

Ifølge tænketanken ”Demokratisk Erhverv” er en demokratisk virksomhed en uafhængig erhvervsdrivende organisation, der ifølge vedtægterne styres af en demokratisk forsamling efter princippet om demokratisk kontrol (”ét medlem, én stemme”). Det tilstræbes, at mindst halvdelen af ledelsen og ejerskabet er demokratiseret på grundlag af medlemmernes medindflydelse eller kontrol. Medlemmer kan være organisationer, medarbejdere, forbrugere, leverandører (f.eks. landbrugere og fiskere) og andre privatpersoner, og medlemskabet skal være relativt åbent.

Program

Arbejdssproget for key note-oplæg er på engelsk, resten af programmet afvikles på dansk. Alle oplæg maks. 10 minutter, key notes 20 minutter.

Morgen

Velkomst: Gorm Winther, Jan Holm Ingeman, Lasse Steen Jensen.

Keynote speakers:

09.10 - 09.40: Direktør: Marc Mathieu, European Federation of Employee Ownership: Surveying Employee Ownership in Europe (Oplæg og spørgsmål på engelsk v/Direktør: Marc Mathieu, European Federation of Employee Ownership).

09.40 - 10.10: Medejer - Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab. (v/Direktør, sociolog Andreas Pindstrup Jørgensen, tænketanken Demokratisk Erhverv).

10.10 - 10.15: Pause.

Alle oplæg maks. 10 minutter, key notes 20 minutter

10.15 - 10.45: Lad Hr Smith møde Karl Marx - medarbejderaktieplaner, andelsselskaber, medarbejderstyrede kooperativer, arbejderselvforvaltning (v/Professor (em), Gorm Winther, Aalborg Universitet).

10.45 - 11.15: Oprør for fremtiden - gentænkning af, hvad arbejde kan være (v/Peter Westermann, forfatter, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden).

11.15 - 12.15: Paneldebat med deltagelse af erhvervspolitiske ordførere fra politiske partier. Hvordan fremmer vi Kooperative og demokratiske virksomheder i Danmark? Uffe Elbæk (De Frie Grønne), Bertel Haarder (Venstre), Victoria Velasquez (Enhedslisten). (Samtlige erhvervspolitiske ordførere er inviterede. D. 27/5 er ikke det bedste tidspunkt at invitere MF’ere på da vi står lige foran afslutningen på folketingsåret).

Følgende ressourcepersoner har indvilget i at deltage: Per Clausen (Aalborg byråd), Pelle Dragsted (forfatter, København), Susanne Ekman (Roskilde Universitet), Helge Hvid (Roskilde Universitet), Jan Holm Ingemann, (Aalborg Universitet), Gurli Jakobsen (Roskilde Universitet), Andreas Pinstrup Jørgensen (Tænketanken Demokratisk Erhverv), Erik Maaløe (Århus Universitet), Peter Nielsen (Aalborg Universitet), Poya Pakzad (Christiansborg), Anne Vorre Hansen (Roskilde Universitet), Thomas Poulsen (Copenhagen Business School), Paul Sharp (Syddansk Universitet), Gorm Winther (Aalborg Universitet).

Eftermiddag

Forskeres og eksperters bidrag til debatten:

13.00-13.30: Veje til demokratisering af ejerskabet (v/forfatter, Pelle Dragsted).

13.30 - 14.00: Mondragon Cooperative Corporation - udfordringerne ift. lønnet arbejdskraft i Baskerlandet, Spanien og udlandet. (v/Bjarke Friborg Kommunikationsmedarbejder, PROSA, medlem af Magistrenes bestyrelse).

14.00 - 14.30: Fra medindflydelse til demokrati i det skandinaviske arbejdsliv (v/ professor (em) Helge Hvid Roskilde Universitet).

14.30 - 14.40: Pause.

14.40 - 15.10: Kooperative finansielle institutioner (v/lektor Thomas Poulsen, Copenhagen Business School).

15.10 - 15.40: Medarbejderindflydelse i andelsselskaber (v/viceinstitutleder Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet).

15.40 - korte præsentationer af forskningsnetværk og efterfølgende diskussion (Vi har flere netværk på banen f.eks. tænketanken ”Demokratisk Erhverv” v/Andreas Pinstrup Jørgensen, Demokratisering af arbejdet v/Helge Hvid, Forskningsnetværk i Demokratisk Ejerskab (FiDE) v/Anne Vorre, Roskilde Universitet, andelsforskning på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet v/Paul Sharp og Christian Vedel, Magistrene og PROSA v/Bjarke Friborg samt andre enkeltstående forskningsmiljøer og forskere - fremfor at opfinde den dybe tallerken flere gange er det måske bedst med et samarbejde på tværs af miljøerne.

Abstracts (evt. et paper) indenfor disse og beslægtede områder hilses velkommen. Vi arbejder p.t. på at publicere artikler om dette forskningsområde.

Tilmelding

Interesserede deltagere kan tilmelde sig hos arrangørerne:

Jan Holm Ingemann, lektor, ph.d., e-mail: ingemann@dps.aau.dk, tlf.: +45 9940 8185

Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør, e-mail: Andreas@demokratiskerhverv.dk, tlf.: +45 2856 3777

Gorm Winther, professor (em), e-mail: gorm.winther@stofanet.dk, gormw@business.aau.dk, tlf.: +45 5011 3533

https://aaudk.zoom.us/j/69256272105
Meeting ID: 692 5627 2105
Passcode: 5355

Yderligere information

Yderligere praktiske informationer om adgang til arrangementet, kontakt specialkonsulent Lasse Steen Jensen lsje@business.aau.dk, tlf. 53 55 26 00

Price

Gratis

Host

CARMA – Center for Arbejdsmarkedsforskning, Institut for Politik og Samfund og Aalborg University’s Business School.

Address

Online

More information

https://aaudk.zoom.us/j/69256272105

Go to event list

AACSB Business Education Alliance Member           AaU Business School · Fibigerstræde 2 · 9220 Aalborg ØST · Denmark· Phone: +45 9940 8220