AAU logo

Department of Business and Management

Studienævn for Økonomi

Om Studienævnet

Cand.Oecon.-uddannelsen har et selvstændig studienævn. Nævnet har 4 medlemmer (2 lærere og 2 studerende). Den ene lærerrepræsentant er samtidig studieleder. Denne har den daglige ledelse af uddannelsen, medens studienævnet godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og lign.
 

Medlemmer

Mogens Ove Madsen, Studienævnsformand
Mail: mom@business.aau.dk

Finn Olesen, konst. studienævnsformand
Mail: finn@business.aau.dk

Tine Nørgaard, studienævnssekretær
Mail: tinen@business.aau.dk

STUDERENDE:

STUDERENDE I STUDIENÆVNET

NÆSTFORMAND
Kevin Huynh
Mail: khuynh17@student.aau.dk

SUPPLEANT FOR NÆSTFORMAND
Jakob Slott Kristiansen
jk18@student.aau.dk

REPRÆSENTANT FRA 1.-2. SEMESTER
Simon Najbjerg Poulsen
Mail: snpo18@student.aau.dk

REPRÆSENTANT FRA 3.-4. SEMESTER
Anne Sofie Bundgaard Kristensen
Mail: asbk17@student.aau.dk

REPRÆSENTANT FRA 5.-6. SEMESTER
Mathias Haahr Flinta
Mail: mflint16@student.aau.dk

REPRÆSENTANT FRA 7.-8. SEMESTER
Michael Linddal Thomsen
Mail: mlth14@student.aau.dk

REPRÆSENTANT FRA 9.-10. SEMESTER
NN

DECENTRAL STUDIEVEJLEDER
Kristine Ravn Sørensen
Mail: krsa17@student.aau.dk

OBSERVATØRER
Emilie JinJin Shao Rønnow
Mail: eranno17@student.aau.dk

Nikoline Sofie Noohra Roos
Mail: nroos17@student.aau.dk

Syed Salik Shah
Mail: sshah@student.aau.dk

 

Kontakt

Studienævnssekretær

Tine Nørgaard
Fibigerstræde 2, lokale 34
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9628
E-mail: oecon-secr@business.aau.dk
Træffetid: mandag - fredag kl. 9.00-15.00


Studienævnsformand

Mogens Ove Madsen
Fibigerstræde 2, lokale 63
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk
 

Fibigerstræde 2