AAU logo

Department of Business and Management

Kvalitetssikring

Oecon-studienævnets kvalitetssikring (studenterevalueringer)

Studiet gennemfører løbende kvantitative og kvalitative studenterevalueringer af enkeltkurser og semesterforløb. Oecon-studiet har i lighed med Universitetets øvrige uddannelser siden foråret 2007 gennemført semesterevalueringer baseret på et fælles evalueringsskema. Uddannelsen har dog med virkning fra efteråret 2008 valgt igen at anvende egne evalueringsskemaer m.h.p. at skabe et mere præcist evalueringsgrundlag. Evalueringsskemaerne omfatter et skema til evaluering af semestret generelt, et kursusevalueringsskema som udfyldes for hvert kursus samt et skema til evaluering af projektarbejde og -vejledning.

For information om Aalborg Universitets overordnede politik og principper for kvalitetssikring af uddannelser se kvalitetssikring.aau.dk

Aftagerpanel 

Der er nedsat et aftagerpanel for uddannelsen (fælles med Erhvervsøkonomi), der bl.a. skal medvirke til at sikre, at uddannelsens tilrettelæggelse og indhold løbende tilpasses behovene på arbejdsmarkedet.

Se medlemmer af aftagerpanelet

Akkrediteringsrapport og andre Undersøgelser

Undervisningsmiljøundersøgelse 2008

Aalborg Universitet gennemførte i 2008 en undervisningsmiljøundersøgelse. Oecon-studienævnet har drøftet undersøgelsesresultaterne for 'Samfundsøkonomi' på Studienævnets møde den 24. marts 2009. Det fremsendte materiale er sammenlagte besvarelser fra økonomistuderende på Basis 1. semester (placeret på Strandvejen) og oecon-studerende placeret i Fib4. Den indbyrdes fordeling af de to respondentgrupper fremgår ikke af materialet.

Undersøgelsen kan downloades her: Undervisningsmiljøundersøgelse


Akkrediteringsrapport:

Kontakt

Studienævnssekretær

Tine Nørgaard
Fibigerstræde 2, lokale 93
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9628
E-mail: tinen@business.aau.dk

Forvaltningsteamet på Institut for Økonomi og Ledelse:
E-mail: forvaltning@business.aau.dk


Studienævnsformand

Mogens Ove Madsen
Fibigerstræde 2, lokale 47
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk
 

Fibigerstræde 2