AAU logo

Department of Business and Management

Aftagerpanel

Aftagerpanel for Cand. merc. aud

AUD Aalborg har naturligvis et aftagerpanel, som det kræves i universitetslovens § 13 a, hvor det blandt andet hedder:

”Universitetet nedsætter et eller flere aftagerpaneler, der sammensættes af udefra kommende medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelet og universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Aftagerpanelet kan foruden de i vedtægten fastsatte opgaver afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger for aftagerpanelet.”

Aftagerpanelet er – som allerede betegnelsen siger - blandt andet en del af studiets kontakt med aftagerne af studiets kandidater. Panelet har repræsentanter fra forskellige typer af arbejdsgivere, der ansætter studiets kandidater.

Panelet holder møder med repræsentanter for studiet, enten med studienævnets medlemmer eller med alle ’AUD-interessenterne’, dvs. alle interne og eksterne forskere og undervisere ved studiet.

Panelet præsenteres for nye tiltag på studiet, og det har mulighed for at komme med input og ideer til brug for studiets udvikling.

AUD Aalborg er formentlig ét de af studier, der har den bedste og mest effektive aftagerkontakt, nemlig dels som følge af aftagerpanelet, dels som følge af talrige aftagerrepræsentanter som eksterne undervisere ved studiet og dels som følge af løbende kontakt og møder med aftagerrepræsentanter fra landets store revisionsfirmaer.

medlemmer af Aftagerpanelet for cand. merc. aud.

  • Senior manager, statsautoriseret revisor Henrik K. Andersen, Ernst & Young, Aalborg
  • Afdelings- og regionsdirektør, cand. merc. jur. Søren Brix Kjelgaard, Sparekassen Vendsyssel