AAU logo

Department of Business and Management

Økonomistyring

1. semester
 

Modul ECTS Titel
1a 5 Videnskabelig metode
1b 5 Videnskabelig metode
2a 10 Strategisk Styring
2b 10 Strategisk Styring
3a 5 Managerial Accounting 1
3b 5 Managerial Accounting 1
4a 5 Ledelsens informationssystemer
4b 5 Ledelsens informationssystemer
5a 5 Projekt inkl. Videnskabelig metode og Ledelsens informationssystemer
5b 5 Projekt (K) med udgangspunkt i 1. sem. kerneområder2. semester
 

Modul ECTS Titel
6a 5 Regnskabsanalyse  for beslutningstagere
6b 5 Regnskabsanalyse for beslutningstagere
7a 5 Capital Budgeting
7b 5 Capital Budgeting
8a 5 Managerial Accounting 2
8b 5 Managerial Accounting 2
9a 5 Økonomistyring i supply chains
9b 5 Økonomistyring i supply chains
10a 10 Projekt med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder 
10b 10 Projekt med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder3. semester
 

Modul
(valgfag)
ECTS Titel
11 30 3. semesters projekt eller virksomhedssamarbejde
12 20 Fagtilknyttet projekt
13 5 Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret 
styring
14 5 Managerial Accounting 3
15 5 Business Models
16 5 Økonomistyring i den offentlige sektor
17a 10 New Venture Creation (undervisning)
17b 30 New Venture Creation (undervisning og projekt)
  30

Alternativt valgfag fra de øvrige kandidatuddannelser på AAU, et andet dansk universitet,
eller et studiegodkendt udenlandsophold (skal i alt omfatte 30 ECTS)4. semester
 

Modul ECTS Titel
18 30 Kandidatafhandling

Kontakt

Studienævnssekretær

Gitte Nielsen
Fibigerstræde 2, lokale 100
9220 Aalborg Ø, DK
Tlf.: +45 9940 8052
E-mail: eoe_studienaevn@business.aau.dk


Studienævnsformand

Henrik Find Fladkjær
Fibigerstræde 2, lokale 98
9220 Aalborg Ø, DK
Sekretær: +45 9940 8052
E-mail: hfl@business.aau.dk