AAU logo

Department of Business and Management

Få en studerende ud i virksomheden

Få en studerende ud i virksomheden

Kunne I tænke jer at få friske øjne på en konkret erhvervs- eller samfundsøkonomisk problemstilling, så kan I få en studerende ud i jeres virksomhed, institution eller organisation.

På Aalborg Universitets erhvervs- og samfundsøkonomiske uddannelser har de studerende mulighed for at tage et projektorienteret studieforløb i en privat virksomhed eller offentlig institution. Forløbet styrker den studerendes kompetencer til at identificere, analysere og udarbejde løsninger på en praksisrelateret problemstilling.

For virksomheden eller institutionen er det en unik mulighed for at få kastet et frisk blik på en specifik problemstilling inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske fagområde.
 

Opgaveløsning inden for fastlagte fagområder

Da studieforløbet en del af den studerendes uddannelse, arbejder vedkommende udelukkende med problemstillinger inden for rammerne af sit studium, dvs.:

 • Erhvervsøkonomi generelt, herunder:
  • Innovation
  • international virksomhedsøkonomi
  • international marketing
  • ledelse
  • organisation og strategi
  • økonomistyring
 • Økonomi generelt, herunder:
  • mikro- og makroøkonomi
  • økonomisk politik
  • international økonomi
  • økonometri og finansiering
  • strategisk planlægning - økonomiske prognoser
  • økonomisk-politiske analyser – budgetlægning
  • finansierings- og investeringsanalyse
  • erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyse


Jeres udgifter under forløbet

Under studieforløbet dækker virksomheden som regel den studerendes omkostninger i forbindelse med opgaveløsningen, fx transport, telefon, kopiering og porto. Men derudover koster det jer ikke noget, hvis man fraregner tiden, I bruger på fx at samarbejde med den studerende om opgaven. 

Sådan gør I...

Hvis I gerne vil have en studerende ud i jeres virksomhed, så kontakt:

Erhvervsøkonomi

Henrik Find Fladkjær
Tlf.: 9940 8052
E-mail: hfl@business.aau.dk

Samfundsøkonomi

Mogens Ove Madsen
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk