Nye studerende på Gammeltorv i Aalborg

Stabilt studenteroptag

Antallet af nye studerende, som er optaget på uddannelserne under Institut for Økonomi og Ledelse, er nu gjort op.

Optagelsestallene nedenfor afspejler de reelle studentertal, dvs. antallet af studerende, som er mødt op på uddannelserne og er studieaktive.

Af optaget på Erhvervsøkonomi (HA) og Economics and Business Administration (EBA) er der ca. 35 meritstuderende på hver linje (typisk akademiøkonomer). I år har der alene været adgangsbegrænsning på HA og EBA. Loftet var her på i alt 440 pladser. Når tabellen viser et samlet optag for HA og EBA på 453, skyldes det et lidt mindre frafald inden 1. oktober end forventet.

Næste år bliver der dimensioneret yderligere på HA/EBA og på alle cand. merc.-linjer (CM), som det fremgår af den sidste kolonne.

Vi byder de nye studerende varmt velkommen og ønsker dem en god og lærerig studietid.


Optagelsestal – opgjort pr. 1. oktober 2017

Uddannelse

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Max.

Erhvervsøkonomi (HA)  274 284 279 330 343 280
Economics and Business
Administration (EBA)
45 63 67 118 110 120
International Marketing (CM) 39 35 51 48 48 38
International Business
Economics (CM)
57 42 60 44 50 46
Innovation, Knowledge and
Entrepreneurial Dynamics
(MIKE-B) (CM)
13 12 26 31 34 25
Innovation, Knowledge and
Economic Dynamics
(MIKE-E)
7 3 3 8 8 Frit optag
Organisation og Strategi (CM) 30 38 53 43 62 34
Økonomistyring (CM) 51 54 74 80 99 100
Innovation Management (CM)
(Beijing)
30 28 31 31 34 30
Revision (CM AUD) 30 53 45 75 78 Frit optag
Økonomi, bachelor 30 37 46 42 44 Frit optag
Økonomi, kandidat 15 24 20 19 19 Frit optag

Kilde: Qlickview.