Online træningsplatform skal styrke studerendes og underviseres kreativitet

Online træningsplatform skal styrke studerendes og underviseres kreativitet

Det nye og gratis, online træningsprogram i kreativitet Academy for Creativity er det første af sin slags på verdensplan. Platformen er udviklet af Business Design Center på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, med støtte fra Erasmus+ og i samarbejde med bl.a. Complutense University, Chinese Academy of Sciences, University of Malta og VastAbility: Next Generation Brain Training i USA.

Lettilgængelig kreativitetstræning for alle

Programmet består af ti kreativitetsspil, der hver især giver både en teoretisk indsigt og træner én eller flere essentielle kreative egenskaber. Fordi træningen foregår online, er den uafhængig af både fysiske faciliteter og en facilitator. Målet med Academy for Creativity er at gøre kreativitetstræning let tilgængelig for alle og styrke studerendes kreativitet på højere uddannelsesinstitutioner i Europa.


Kreative evner er vigtige

Forskning inden for kreativitetsfeltet har gang på gang påvist, at kreativitetstræning har en positiv effekt på et menneskes kreative evner. At det nu også bliver muligt at træne kreativitet digitalt giver helt nye muligheder for udbredelse og øger tilgængeligheden. Om vigtigheden af at være kreativ udtaler den fagligt ansvarlige for projektet, lektor Christian Byrge:

- Det er netop vores kreative evner, der gør os i stand til at anskue og løse hverdagens opgaver på nye og mere originale måder, såvel i arbejdslivet som privatlivet. Ligeledes kan kreativitet være det stof, der gør, at man adskiller sig fra mængden og får et forspring i samfundet. For hvad skal vi leve af den dag, robotterne overtager flere opgaver end blot de standardiserede?


Kan integreres i undervisningen

Ønsket hos projektleder Kristian Brøndum Kristiansen er, at Academy for Creativity bliver integreret som en naturlig del i den eksisterende undervisning inden for innovation, business og entreprenørskab i Europa. For undervisere er det nemt at oprette træningsforløb i Academy for Creativity ud fra forskellige kriterier, invitere de studerende samt følge deres progression og løsninger.

- Vores helt store drøm er at få kreativitetstræning ud til alle videregående uddannelser, hvor problemorienteret arbejde er i højsædet, lyder det fra Christian Byrge og Kristian Brøndum Kristiansen.


Vision for fremtiden

Det er håbet, at Academy for Creativity ikke stopper, når EU-midlerne løber ud næste efterår.

- Vi har planer om at udvikle en app-version, så den bliver intuitiv for de helt unge brugere. Allerede nu indeholder Academy for Creativity den absolut største database over online træning af kreativitet og potentielt også den største mængde datapunkter for kreativitetstræningsforskning nogensinde. Vi har haft over 1600 brugere, mens vi har kørt tests, og nu er vi endelig klar til at lancere spillet. Inden næste sommer skal vi gerne have nået mindst 20.000 brugere. Det skal derfor gerne udvikle sig til en seriøs database, som forskere fra hele verden med interesse for kreativitetstræning vil finde værdifuld at bruge som udgangspunkt for studier, udtaler Christian Byrge.

Træn din kreativitet og opret træningsforløb på www.academyforcreativity.com


Yderligere information

Projektleder Kristian Brøndum Kristiansen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
E-mail: kbk@business.aau.dk