Ny leder af Institut for Økonomi og Ledelse

Ny leder af Institut for Økonomi og Ledelse

1. januar 2018 tiltræder professor Christian Nielsen som ny institutleder ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Christian er professor i forretningsmodeller og strategisk rapportering og tilknyttet instituttets to forskningsgrupper Business Design Center (BDC) og Management Accounting and Control (MAC). Efter nytår afløser han Birgitte Gregersen, som har beklædt institutlederposten siden 2010. 


Motivation for at søge institutlederstillingen

Christian beskriver sin motivation således:

- Personligt er jeg motiveret af at få ting til at fungere og være med til at skabe og udvikle. Nogle vil måske kalde det resultatorienteret, men jeg har også blik for processen. Jeg ser i Institut for Økonomi og Ledelse en organisation med god kemi og sunde værdier, som er værd at værne om, inddrage og udnytte fremadrettet.

Jeg vil gerne bidrage til, at vi som institut bliver set som en udbyder af PBL-baserede uddannelser i verdensklasse, men også et institut, hvis forskning er internationalt anerkendt for sin kant og samfunds- og forretningsmæssige relevans.


Inspireret af Business School-visionen

Om muligheder for instituttets udvikling siger Christian:

- Jeg blev utrolig inspireret af den vision, AAU’s ledelse havde om at skabe en Business School i Aalborg, og med udgangspunkt i universitetets nye strategi er der derfor en unik mulighed for at cementere AAU’s position på verdenskortet.

Et nøgleord for mig er professionalisering, og et af de første aspekter, jeg vil sætte fokus på i det nye år, er selve platformen, eller DNA’et om man vil, for vores PBL, nemlig erhvervssamarbejder. Aalborg Universitets PBL-baserede DNA giver et fantastisk afsæt for at kunne skabe universitets-industrisamarbejder med ”Return on Investment” for alle parter, inklusive de studerende.


Fakta om Christian

Christian er bosat i Sjelle med sin hustru Birgitte og tre piger, Marie, Helene og Johanne på hhv. 8, 6 og 6 år. I sin fritid leger Christian håndværker og skruer på en gammel Audi. Derudover er han roer på 29. sæson på Brabrand Søen i både single sculler og diverse holdbåde.

Christian tilbragte det meste af sin ungdom i Australien og vil derfor fra tid til anden tillade sig at klage over det danske vejr.

Christian er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet og ph.d. fra CBS, og han har i flere omgange arbejdet uden for den akademiske verden, bl.a. som controller, porteføljeforvalter og makroøkonom. I 2007 blev han ansat på Institut for Økonomi og Ledelse, i første omgang på deltid for at dække undervisning ind på Erhvervsjura, og siden 2010 som fastansat.

Christian blev professor i 2013 og har et velfungerende internationalt forskningsnetværk inden for regnskab, forretningsmodeller og intellektuel kapital.