Ny bog af Per Nikolaj Bukh: Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne

Ny bog af Per Nikolaj Bukh: Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne

Bogen handler om at skrive opgaver som en del af en uddannelse og er skrevet i samarbejde med lektor Karina Skovvang Christensen, Aarhus Universitet.

Målrettet førstegangsskrivende og erfarne

”Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne” giver en overskuelig vejledning til både førstegangs-skrivende, som er i tvivl om udformningen af en opgave, og mere erfarne, som har brug for konkrete anvisninger på, hvordan de griber en opgaves forskellige elementer an.


Fokus på emnevalg, litteratur og principper

Som bogens undertitel viser, fokuserer den især på 1) emnevalget - hvordan man sporer sig ind på, hvad opgaven skal handle om, og hvad det betyder for indhold og struktur, 2) litteraturen - hvordan denne indgår i opgaven, hvordan man finder og udvælger relevant litteratur, hvordan man refererer og anvender litteraturen, hvordan litteraturlisten bygges op, og 3) de opgaverelaterede principper, som mange studerende har udfordringer med at håndtere på en god måde.


Om forfatterne

Per Nikolaj BukhForfatterne er begge økonomer og erfarne undervisere, som primært underviser på universiteter. Bogen bygger på forfatternes egne erfaringer som både studerende, hvor de har skrevet forskellige opgavetyper lige fra indlæg i studiekredse til kandidat- og ph.d.-afhandling, og som undervisere, hvor de tilsammen har vejledt omkring 300 kandidat-, master- og bachelorafhandlinger samt et større antal projektrapporter mv.

 

 

”Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne”
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, marts 2017
https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/o/opgaveskrivning#