Millionbevilling til forskning i regional dynamik og ulighed

Millionbevilling til forskning i regional dynamik og ulighed

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed på Aalborg Universitet var den største enkeltstående bevillingsmodtager ved det Obelske Familiefonds nylige efterårsuddeling.

Ud af de i alt 17,3 mio. kr., som det Obelske Familiefond uddelte, modtager centeret, som blev etableret i foråret 2017 i et samarbejde mellem Institut for Økonomi og Ledelse, Institut for Statskundskab og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), 5,5 mio. kr. Pengene går til et fireårigt forskningsprojekt, som skal undersøge geografiske forskelle i økonomi, arbejdsmarkedsforhold, bosætning og uddannelsesforhold.

Institut for Økonomi og Ledelse tegner sig for 1,9 mio. kr. af bevillingen, der er bygget op omkring tre nært forbundne temaer: erhvervsudvikling, bosætning og institutionsudvikling. Instituttet, repræsenteret ved forskningsgrupperne IKE og IMPAKT, er ansvarlig for temaet om erhvervsudvikling. Arbejdet inden for dette tema er organiseret under fire overskrifter:

  1. Arbejdskraft
  2. Virksomheders adgang til og deltagelse i netværk
  3. Finansiering og iværksætteri
  4. Erhvervsstruktur og relaterede erhverv

Jesper Lindgaard Christensen er hovedansvarlig for punkt 2 og 3, mens Ina Drejer er ansvarlig for punkt 1 og 4.

Læs nyhed om millionbevillingen på AAU’s nyhedsside.