AAU logo

kvalitetssikring

Oecon-studienævnets kvalitetssikring (studenterevalueringer)

Studiet gennemfører løbende kvantitative og kvalitative studenterevalueringer af enkeltkurser og semesterforløb. Oecon-studiet har i lighed med Universitetets øvrige uddannelser siden foråret 2007 gennemført semesterevalueringer baseret på et fælles evalueringsskema. Uddannelsen har dog med virkning fra efteråret 2008 valgt igen at anvende egne evalueringsskemaer m.h.p. at skabe et mere præcist evalueringsgrundlag. Evalueringsskemaerne omfatter et skema til evaluering af semestret generelt, et kursusevalueringsskema som udfyldes for hvert kursus samt et skema til evaluering af projektarbejde og -vejledning.

For information om Aalborg Universitets overordnede politik og principper for kvalitetssikring af uddannelser se kvalitetssikring.aau.dk

Aftagerpanel 

Der er nedsat et aftagerpanel for uddannelsen (fælles med Erhvervsøkonomi), der bl.a. skal medvirke til at sikre, at uddannelsens tilrettelæggelse og indhold løbende tilpasses behovene på arbejdsmarkedet.

Se medlemmer af aftagerpanelet

Akkrediteringsrapport og andre Undersøgelser

Undervisningsmiljøundersøgelse 2008

Aalborg Universitet gennemførte i 2008 en undervisningsmiljøundersøgelse. Oecon-studienævnet har drøftet undersøgelsesresultaterne for 'Samfundsøkonomi' på Studienævnets møde den 24. marts 2009. Det fremsendte materiale er sammenlagte besvarelser fra økonomistuderende på Basis 1. semester (placeret på Strandvejen) og oecon-studerende placeret i Fib4. Den indbyrdes fordeling af de to respondentgrupper fremgår ikke af materialet.

Undersøgelsen kan downloades her: Undervisningsmiljøundersøgelse

 

Akkrediteringsrapport:

 

UddannelsesEvalueringer

Evalueringsprocedure Samfundsøkonomi

SurveyXact FORÅR 2017

Oecon-2.semester
Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semesterSURVEYXACT EFTERÅR 2016

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester
Oecon-9.semesterSurveyXact FORÅR 2016

Oecon-2.semester
Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semester


SURVEYXACT EFTERÅR 2015

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester
Oecon-9.semester

SurveyXact FORÅR 2015

Oecon-2.semester
Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semester

Uddannelsesevaluering 6-sem
Uddannelsesevaluering 10-sem

SurveyXact Efterår 2014

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester

SurveyXact Forår 2014

Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semester

Uddannelsesevaluering 6-sem
Uddannelsesevaluering 10-sem

SurveyXact Efterår 2013

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester

SurveyXact Forår 2013

Samlet semesterevaluering

Studiemiljøundersøgelse

SurveyXact Efterår 2012

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester

SurveyXact Forår 2012

Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semester

SurveyXact Efterår 2011

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester

SurveyXact Forår 2011

Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semester

SurveyXact Efterår 2010

Oecon-3.semester
Oecon-5.semester
Oecon-7.semester

SurveyXact - Forår 2010

Oecon-4.semester
Oecon-6.semester
Oecon-8.semester

SurveyXact - Efterår 2009

Oecon - 3. semester
Oecon - 5. semester
Oecon - 7. semester
Generel evaluering

SurveyXact - Forår 2009

Oecon

Læs mere om: Anvendelse af evalueringer

Kontakt

Studienævnssekretær

Tine Nørgaard
Fibigerstræde 2, lokale 34
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9628
E-mail: oecon-secr@business.aau.dk
Træffetid: mandag - fredag kl. 9.00-15.00


Studienævnsformand

Mogens Ove Madsen
Fibigerstræde 2, lokale 63
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk
 

Fibigerstræde 2